Volební programy obsahují řadu společných témat, například snahu o zvýšení bezpečnosti, ale rozcházejí se třeba v otázce hazardu, zda ho zrušit, či jen omezit. Kompletní sliby volebních stran najdete na jejich internetových prezentacích či letácích. Volby proběhnou dnes, v pátek 5., a v sobotu 6. října.

Co slibují:

ODS
- vybudujeme jesle
- chceme atraktivní expozici o likvidaci starého Mostu, která bude odpovídat moderním trendům
- město bude vykupovat volné byty v rizikových lokalitách

ČSSD
- zveřejníme seznam majitelů problémových bytů
- vrátíme bytový fond do majetku města
- zařídíme kvalifikovaného trenéra do každé družiny
- postaráme se o jízdné v MHD zdarma i o prázdninách

KSČM
- vybudujeme startovací byty pro mladé lékaře a zdravotní pracovníky v areálu nemocnice z bývalé budovy infekce, která je v majetku města
- zajistíme finanční příspěvek na vybavení prvňáčků 1 500 Kč
- zajistíme rekonstrukci městské knihovny
- dobudujeme rekreační zónu Šibeník včetně oplocení celého areálu

Sdružení Hnutí za zrovnoprávnění maminek s TOP 09
- volnější pravidla školek pro přizpůsobení potřeb rodičů
- poradny pro kojící maminky
- vybudování malých hřišť dle věku dítěte v obydlených lokalitách

OMMO
- kontrolní roli občanů posílit ustavením osadních výborů
- princip poměrného zastoupení v orgánech města (výbory, komise) rozšířit o odborné a občanské zastoupení ve výborech a komisích města
- na území Mostu umístit dostupné lavičky s mobilním dobíjením a veřejnou, autorizovanou Wi-Fi
- zvážit šíření tzv. vegetace na konstrukcích (zelené střechy, střešní zahrady, vertikální zahrady, pnoucí dřeviny)

Otevřená radnice Most
- celoměstská deratizace bytových domů, škol, zdravotnických budov, tramvají a autobusů s koordinací a finanční podporou města
- chceme klimatizovanou radnici a důslednou státní kontrolu skládky Celio
- zdarma celoroční jízdné pro žáky a studenty SŠ a VŠ s trvalým pobytem v Mostě
- vyjednat občanům levnější elektřinu a plyn
- zvyšování mezd v městských společnostech

Piráti a Zelení
- jednání zastupitelstva v přímém přenosu on-line
- školský sociální pracovník do každé základní školy
- odborné zacházení s vizáží našeho města pod vedením zkušených architektů, umělců a s účastí veřejnosti
- MHD s ročním kuponem jen za 10 korun denně jako v Praze a nástup všemi dveřmi u vytížených linek

ProMOST
- zřídíme stálý 24 hodinový dohled pěších hlídek strážníků v nejproblémovějších lokalitách města
- rozšíříme službu Taxík Maxík zakoupením druhého vozu pro seniory
- do nejproblémovějších lokalit a městských parků nasadíme nově tzv. správce lokalit
- vybudujeme centrální autobusové nádraží a sportovní halu, která bude součástí velké městské sportovní haly
- jesle zdarma za jasně definovaných podmínek.

Sdružení Mostečané Mostu
- postavíme vesnici pro lůzu, vytěsníme nepřizpůsobivé z města, zavedeme bezdoplatkové zóny ve všech ohrožených bytových okrscích
- zajistíme dopravu do a z areálu kolem jezera Most a její návaznost na linky sítě MHD
- zavedeme platby jízdného přes mobilní aplikace
- zřídíme mezigenerační centrum - školku pro seniory a děti
- vybudujeme nový skatepark.
- uskutečníme projekt MiniMost, postavíme interaktivní modely domů královského města Mostu.

SPD
- omezení počtu heren a jejich vytěsnění do předem určených lokalit pod monitoringem městské policie
- závazné obecní referendum, poslední slovo a kontrolu nad spornými projekty musí mít občan

Starostové a nezávislí s podporou Toryů
- v rámci participativního rozpočtu přenecháme rozhodování občanům, kteří by sami volili, jaký projekt se bude v lokalitě jejich bydliště realizovat
- provedeme celkovou revizi aktuálního stavu plánované opravy Repre a následně prosadíme vypsání architektonické studie na celkovou obnovu Repre a jeho přilehlého okolí
- zasadíme se o urychlení procesu schvalování nového územního plánu
- zajistíme, aby mimo základní tělesné výchovy zvládalo každé dítě na nižším stupni základní školy také sporty jako plavání, bruslení, lyžování a jiné sportovní dovednosti

ANO
- prosadíme nulovou toleranci hazardu ve městě
- nabídneme zvýhodněné poukázky na služby na území města pro seniory nad 65 let
- prosadíme snížení daně z nemovitosti pro občany města
- v dopravě vybudujeme samostatnou seniorskou linku
- vrátíme zeleň a vodní prvky do města
- budeme zveřejňovat smlouvy, a to i všech společností s majetkovou účastí města