Chemička u Litvínova opět utichá, odstavuje výrobu. V pohybu jsou tisíce lidí. Dnes zahajují zarážku. Zároveň se opravuje po loňské explozi a modernizuje. Začíná výstavba nové výrobny na polyetylén.

„Čeká nás spousta práce," říká Marek Switajewski, generální ředitel Unipetrolu, který je mimo jiné také velkým fanouškem litvínovského hokeje. V regionu teď asi nenajdete šéfa, který by měl větší zodpovědnost. Letošní rok bude pro Unipetrol provozně velkou výzvou. A to v době, kdy ještě nebyly zveřejněny oficiální výsledky šetření ohledně srpnové nehody. Jiného by to skolilo, on se snaží najít v potížích to pozitivní a přesvědčit o tom druhé.

Podrobnosti o zarážce a jejím vlivu na okolí najdete ZDE.

Rok 2015 byl pro vás v mnohém příjemný, ale také nepříjemný. Co byste vyzdvihl?
Příjemných věcí bylo opravdu hodně. Moc mě těší loňský úspěch HC Verva Litvínov. Bylo to něco výjimečného. Na titul čekali naši hokejoví fanoušci hodně dlouho. Letos se nám ale bohužel už tak nedaří, ale držím týmu dál palce. Snad se nám play out povede.

Když se dařit nebude, zůstane Unipetrol hlavním sponzorem Vervy?
Ano, opakovaně jsem říkal, že na výsledcích sice záleží, ale když se nedaří, není možné se vzdát. Jako Unipetrol budeme hokej podporovat i nadále. Když víc gólů dostáváte, než dáváte, tak vám to jako fanouškovi na náladě moc nepřidá, ale s tím nic nenaděláte. Fandím pořád a rád. Věřím, že bude lépe.

Hokej byla první loňská příjemnost. Tou druhou byl určitě finanční zisk Unipetrolu. Bylo to pěkných pár miliard.
Souhlasím, po několika letech se nám podařilo dosáhnout velmi dobrého hospodářského výsledku, čistý zisk společnosti přesáhl sedm miliard korun. Ovšem mohlo to být o něco lepší, kdyby se nestala ta nejnepříjemnější věc, srpnová exploze a požár.

Jaká opatření jste přijali, aby se výbuch z pátku 13. srpna neopakoval?
Všechna opatření se odvíjejí od vyšetřování. A to bylo velmi složité a dlouhé. Provedli jsme velmi důkladné interní šetření i za účasti externích odborníků, ale zatím nemohu komentovat jeho závěry. Počkejme na závěrečnou vyšetřovací zprávu od policie. Úzce jsme s policií spolupracovali a předali jí také veškerou dokumentaci. Máme s policií dohodu, že nebudeme nic sami oznamovat, dokud případ neuzavře. Moc nám záleží na tom, aby se podobná havárie již neopakovala. Proto jsme na vypracování všech podkladů a analýz najali významné zahraniční inženýrské společnosti. Závěry těchto analýz vezmeme v potaz při rekonstrukci etylenové jednotky a při nastavení procesů uvnitř areálu v budoucnosti.

Máte nějaký svůj soukromý závěr?
Pro mě je nejdůležitější, že při explozi a požáru nikdo nezemřel a nebyl ani zraněn. Obrovské díky patří zasahujícím hasičům. Podstatné také je, že neuniklo nadlimitní množství škodlivin, což prokázala nezávislá zjištění státních institucí, jejichž závěry již máme k dispozici. Stále platí, že navzdory zvyšování bezpečnosti pracujeme ve specifickém prostředí a chápeme, že obyvatelé v našem okolí chtějí být včas informováni, pokud se stane mimořádná událost. Proto také podporujeme projekt zasílání sms zpráv, který zavedla města Most a Litvínov.

Co se teď na petrochemii děje?
Letošní rok je nesmírně náročný. Zahájili jsme stavbu nové polyetylenové jednotky, což je rozsáhlý projekt, jehož realizace potrvá do poloviny roku 2018. Přitom pokračuje oprava poškozené etylenové jednotky. Práce na ní probíhají podle nastaveného harmonogramu. V třetím čtvrtletí letošního roku bychom chtěli zahájit nejprve omezený provoz a později její celý provoz již naplno. Zbourané čtyři pece nahrazujeme novými, abychom si byli zcela jisti maximální bezpečností. Celá obnova jednotky bude stát přes čtyři miliardy korun. To, že petrochemie vyrábí ve velmi omezeném rozsahu, má velký vliv na náš byznys. Jsme ale pojištěni proti škodám na majetku i proti ušlému zisku. Z pohledu oprav nám pak pomáhá mírná zima, práce běží naplno.

V úterý 15. března vám navíc začíná šestitýdenní celozávodní zarážka. Proč teď?
Je to pravidelná, předem plánovaná standardní zarážka, předchozí byla v září roku 2011. Do konce dubna se tu bude pohybovat až čtyři tisíce externích pracovníků. V okolí závodu i v něm bude zvýšená doprava. Bude přijíždět spousta nových zařízení, jeřábů a dalších potřebné techniky. Odstavena bude i rafinérie. S odstavením těch největších jednotek, které se musí vyčistit a zkontrolovat, souvisí i vyšší hlučnost a spalování zbytkových uhlovodíků na bezpečnostních hořácích. Plameny v nich ale nebudou tak výrazné jako dřív, protože etylenová jednotka stojí. Zarážka v celém Chemparku je nezbytná z pohledu bezpečnosti a investic. Dělají ji chemické firmy po celém světě. Řadu údržbářských prací, nebo investic nelze dělat za plného provozu, a proto musíme jednou za čas vše sjet a vyčistit.

Využijete zarážku k nějakému vylepšování?
Samozřejmě, budeme modernizovat chod některých zařízení v rafinérii i petrochemii. Všechny investiční projekty budou prováděny s cílem nadále posilovat bezpečnost a spolehlivost výroby, omezovat její vliv na životní prostředí nebo dosahovat lepší konkurenční výhody oproti dalším výrobcům. Celkový investiční plán máme ve skupině Unipetrol letos nastaven na částku přes 10 miliard korun, jen během zarážky proinvestujeme více než miliardu korun.

Tento rok je tedy opravdu hodně náročný. V letošním roce také zahajujeme výstavbu nové polyetylenové jednotky. Díky ní budeme moci výrazně zvýšit výrobu polyetylenu, zlepšit produkty a efektivněji využít kapacit celého závodu. A to vše s modernizovanou etylenovou jednotkou, s čímž nikdo nepočítal. Ano, její exploze nám způsobila velké problémy, ale musíme se na to dívat i z té druhé, pozitivní stránky. Nové investice znamenají příslib lepších hospodářských výsledků a zvýšenou bezpečnost a spolehlivost, a to i směrem vůči životnímu prostředí.

Řekl během rozhovoru

O silnici, která vede kolem chemičky
„Jsme rádi, že Bezpečnostní rada státu podpořila návrh rozšířit silnici mezi Mostem a Litvínovem. V souvislosti s investicemi počítáme s navýšením výroby a dopravy v okolí závodu."

O místě, kde loni hořelo
„Na místě poškozené jednotky vzniká nové zařízení, které jsme projektovali s americkou inženýrskou společností, která je absolutní špičkou ve svém oboru a která tvoří celosvětové bezpečnostní normy v této oblasti."

O zaměstnanosti
„Nemáme v plánu rušení žádné výrobny, ani žádné propouštění. Chceme udržet zaměstnanost a snažíme se o plynulou generační obměnu, protože zaměstnanci nám stárnou podobně jako obyvatelé v regionu. Potřebujeme nové pracovní síly, vzdělané mladé lidi s minimálně středoškolským vzděláním, nejlépe chemického zaměření. Dvakrát ročně například nabíráme při náborových kampaních několik desítek operátorů do výroby."

O budoucnosti
„Nové investice zajistí Chemparku budoucnost na dalších minimálně dvacet let."

Jakých dalších úspěchů si cení
„Například že se nám podařilo převzít celou Českou rafinérskou. Když je ve firmě jeden vlastník, je to vždy jednodušší. Mám také velkou radost, že jsme v Chemparku otevřeli s finanční podporou Evropské unie výzkumné a vzdělávací centrum UniCRE a že jsme v závodě otevřeli Univerzitní centrum ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou. Učí se u nás přes 50 studentů, kteří využívají nové laboratoře UniCRE. To je pro ně i pro nás velké plus, ostatně jako pro celý region. Potřebujeme nové vzdělané odborníky. Úspěchem je pro mě také odhalení památníku obětem války, jehož okolí chceme ještě upravit a zviditelnit."