Mostecká opozice se v poslední době více zajímá o budoucnost objektu městské knihovny, která se má za pár let přestěhovat do městského kulturního domu Repre po jeho nákladné kompletní rekonstrukci. Vedení radnice muselo už dvakrát veřejně odpovídat na dotazy zastupitelů ze Sdružení Mostečanů Mostu (SMM) a seskupení Piráti a Zelení pro Most (PaZ), co udělá s prázdným objektem bez knih.

Podle primátora Jana Paparegy (ProMost) je na diskuzi o budoucí využitelnosti objektu knihovny ještě čas. „Samotná rekonstrukce Repre, za ideálního stavu, bude hotová možná v roce 2022, možná 2023. Hovoříme tedy o nějakém čtyřletém až pětiletém prostoru, kdy se můžeme bavit, jak naložit s budovou knihovny,“ sdělil primátor. Radní chtějí rozhodnout po širší debatě. „Samozřejmě přizveme všechny členy zastupitelských klubů tak, abychom se o tom pobavili,“ dodal primátor.

Na posledním zasedání zastupitelstva zapochyboval o smyslu stěhování knihovny do Repre Adam Komenda (PaZ). „Nadšen z toho nejsem. Budova knihovny je nádherný architektonický skvost, který byl postaven velmi dobře a skvěle slouží svému účelu. Můžeme tam mít vystavenu větší část knižního fondu. Obávám se, že v Repre už to nebude úplně možné,“ řekl Komenda.

Téma knihovny letos na zastupitelstvu poprvé otevřel její bývalý ředitel a nyní zastupitel SMM Tomáš Ondrášek. „Mostecká knihovna svojí funkčností patří mezi nejlepší v celé republice,“ upozornil. Podle něj by byla škoda vysokou užitnou hodnotu původní budovy promarnit, protože se jedná o cenný prostor srovnatelný s účelností proslulého městského divadla.

Možností je několik

Ondrášek dostal v květnu otevřený dopis od náměstkyně primátora Markéty Staré (ProMost), která ho ujistila, že město se bude snažit najít řešení, jak budovu knihovny zachovat a využívat pro potřeby Mostečanů. „Možností je i prodej budovy, kde by byl v kupní smlouvě pevně zakotven účel jejího využívání. Ale to jsou možnosti, které je třeba dostatečně prodiskutovat ve snaze hledat a najít optimální řešení,“ uvedla náměstkyně. Vedení radnice je podle ní přesvědčeno, že knihovna do Repre, které má být kulturně vzdělávacím centrem města s komunitním charakterem, patří.

Náměstkyně také upozornila, že město musí souběžně řešit havarijní stav Repre i knihovny, ale nejsou peníze na rekonstrukce obou objektů z 80. let. Kdyby se do zmodernizovaného Repre knihovna nepřemístila, byl by kulturní dům podle radních nedostatečně využitý a komplikace by nastaly i při rekonstrukci objektu knihovny. „Odstávka provozu knihovny po dobu stavebních prací, odhadem v trvání dvou let, by si vyžádala další nemalé náklady na zabezpečení provizorního umístění,“ podotkla náměstkyně.

Kvůli přípravě rekonstrukce Repre, která může stát až půl miliardy korun, se jednou za tři týdny schází pracovní skupina tvořená zástupci projekční společnosti a radnice a architektem města. Na podzim představí projektovou dokumentaci zastupitelům.

Městská knihovna Most
Funguje od roku 1985 jako první poválečná knihovnická novostavba v Čechách. Vznikla jako okresní knihovna s kapacitou 500 tisíc dokumentů. Kuriozitou je chov včel na střeše a hlavní lustr, jeden z největších v Evropě. V přízemí je v pronájmu soukromé nahrávací studio PONTE Records. Kino Mír v knihovně zaniklo v 90. letech minulého století.