„Jedná se o unikátní řešení čerpání a čištění důlních vod, které se skládá ze sedmi nádrží. Šest je usazovacích a čistících a sedmá nádrž je stabilizační a dočišťovací," uvedl ředitel podniku Walter Fiedler.

Podnik zajišťuje čerpání a čištění důlních vod v této lokalitě už od roku 2004 v rámci nutného odvodňování Mostecké pánve. Stavba biotechnologického systému trvala přes rok a hradila se z tzv. 15 ekomiliard určených státem na obnovu krajiny poškozené těžbou uhlí.