S přípravou prostor nové církevní základní školy finišují ve vile litoměřických metodistů. V druhém patře rozlehlého domu u Jiráskových sadů je nyní všechno připraveno k tomu, aby sem 1. září poprvé usedli žáčci.

„Dole už máme křesťanskou mateřskou školu a rádi bychom, aby děti, které od nás odcházejí do světa, pokračovaly s námi,“ vysvětlila ředitelka Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice Hana Kimmerová s tím, že děti vycházející ze školky budou pro přijetí do školy zvýhodněny.

Město i kraj vznik školy podporovaly. A to i vzhledem k tomu, že v biskupském sídle žije na regionální poměry dost křesťanů, které by takové zařízení mohlo lákat k umístění dětí. Žádost se ale zasekla na ministerstvu školství. Nakonec musela metodistům pomoct právnička České biskupské konference a zasáhl také komunální politik, který působí v parlamentu. Od myšlenky k realizaci školy tak nakonec uplynuly čtyři roky.

Smíšenou 1. a 2. třídu povede jedna učitelka, k ruce bude dětem také jedna asistentka pedagoga. Zatím mají přihlášeno pět dětí do 1. ročníku a jedno do druhého, některé jsou hendikepované. Místo je tu až pro čtyři další děti. Rodiče je sem můžou přihlásit i teď, i když už je po zápisu. Musí ale počítat se školným sedm stovek měsíčně. Pokud to náhodou bude drhnout ve škole, kam své děti už rodiče přihlásili, tak čas na přestup je ještě celé září. Vzhledem k tomu, že zápisy letos kvůli koronaviru probíhaly distančně, možná budou za přestup rády i samotné školy. V malém školním kolektivu s prvky inkluzivní výuky, které v církevní škole plánují, se mohou některé děti cítit lépe.

Do školy i školky přijímají křesťané jak potomky nevěřících rodičů, tak i věřících. Mezi 25 dítky v mateřince jsou ratolesti protestantů, k nimž metodisté patří, i katolíků a to přesto, že v Litoměřicích je ještě jedna katolická školka. Ostatně i pedagogický sbor u metodistů je „ekumenický“. „Jsme tu pro rodiče, kterým záleží na individuálním přístupu a hodnotách,“ shrnula zástupkyně ředitelky Marcela Andršová, která patří do metodistické církve.

Ve škole nebudou klást velký důraz na biflování. „Zaměříme se spíš na to, aby se žáci uměli chovat ve společnosti a aby se uměli uplatnit,“ přiblížila Kimmerová s tím, že velký důraz budou klást také na pěstování vztahů mezi žáky i těch žáků s učiteli.

I pokud metodisté pro první rok nenaberou tolik dětí, kolik by se jich do jednotřídky vešlo, neházejí flintu do žita. Radili se s lidmi z jiných církevních škol a dospěli k názoru, že rok za rokem to bude lepší. „Křesťanské školy začínají jako taková polospeciální zařízení. Naberou děti, které potřebují zachránit, a až když si udělají jméno, ujistí veřejnost, že se věnují i zdravým a nadaným dětem. A teprve pak se odváží i další rodiče dát sem jejich děti,“ popsala Andršová. Ostatně i ve školce začínali nejprve s 13 dětmi a teď tam evidují výrazný převis žádostí o místa. Z 14 zájemců u posledního zápisu vzali na příští školní rok pouze čtyři. „Těšíme se, až to takhle bude i ve škole,“ usmála se Kimmerová.

Litoměřickou křesťanskou školu čeká postupný rozvoj, další třída pro první stupeň vznikne v současném kazatelově bytě, který se přestěhuje. Milion korun dala na rekonstrukci prostor vily metodistům jejich církev z jejího centra i vzhledem k tomu, že metodisté žádnou jinou školu ani školku v České republice nemají.

I proto tady v září můžou zahájit s fungl novými lavicemi. Aby místnost odhlučnili, museli také nákladně „proděravět“ zdi. Také parkety září leskem a žáci i učitelka se můžou těšit i na velkou pojízdnou tabuli. Opravili také schodiště a na jižní stranu vily zrovna dělníci nahazují novou fasádu. Plánují ještě investici do zabezpečení školy.

O křesťanské školy v kraji je zájem, musí i odmítat

Posledním nováčkem v regionu je mezi křesťanskými základními školami ta s názvem Karmel v Ústí nad Labem. Sídlí v pronajímané budově skoro v přírodě, v Doběticích až za domovem seniorů. Mají tu dvě třídy 1. stupně, z toho sólo 1. třídu a v jednotřídce 2.-5. třídu. Fungují dva roky, plno mají od začátku. Z velké většiny sem docházejí děti z věřících rodin, ani těm z nekřesťanských poměrů se tu ale nebrání.

„Předáváme dětem hodnoty jako pravdomluvnost, vzájemné odpouštění, řešení vztahů,“ popsala ředitelka Klára Literová s tím, že jen jednu hodinu týdně zabírá křesťansko-etická výchova. Škola běží jak díky financování ministerstvem školství, tak z 600korunového školného na měsíc, z darů a příspěvku zřizovatele, ústeckého sboru Církve bratrské.

Křesťanská základní škola Nativity v Křešicích u Děčína funguje už od roku 2008, začínala s 8 žáky. „Školu zakládal jezuita Josef Horehleď a říkal mi, že její zřizování bylo velmi obtížné,“ popsala ředitelka Jindřiška Vopatová ze zařízení pouze pro děti 2. stupně. „Zájem rodičů byl ze začátku menší: byli jsme noví, ještě k tomu církevní, nikde okolo nebyly žádné soukromé školy, lidé k nám neměli příliš důvěru. Časem jsme ale vybudovali škole jméno,“ je ráda Vopatová.

Přijímají i nevěřící děti. Teď jich do 4 tříd chodí 60 a každý rok jich sem rodiče hlásí dvakrát víc, než můžou přijmout. „Chválí nás za menší kolektiv, lepší přístup k dětem, větší péči, dobré vztahy a celkovou atmosféru,“ vylíčila ředitelka. Školné v Křešicích činí stovku měsíčně. Finance na provoz získávají z ministerstva normativem na jedno dítě jako ostatní zařízení.

„Ale protože máme málo dětí ve třídách, nestačí to,“ konstatovala Vopatová s tím, že zbytek pokrývají granty, nadace či dary. Co se nedofinancuje, jde za zřizovatelem, který také vlastní objekt bývalé vesnické školy. Školu zřizují jezuité, jejich zástupce v ní figuruje jako „prezident“.

„Odvíjí se to podle amerických škol Nativity, kterých je asi 60 a kde je funkce prezidenta běžná,“ vysvětlila ředitelka s tím, že ta křešická je jedinou školou Nativity nejen v ČR, ale i mimo USA. Věřících učitelů je v Křešicích zhruba polovina. „Je pravda, že se na to při konkurzu ptám. Ale není možné nabrat jenom věřící učitele, protože tady v regionu prostě k dispozici nejsou. A záleží i na tom, jestli je ten učitel dobrý, což s jeho vírou nebo nevírou nemusí souviset,“ připomněla ředitelka. „Spíš než křesťanství učíme děti křesťanským hodnotám použitelným v praktickém životě jako zájem o člověka, úcta a férovost. Ve všech třídách máme jednou týdně hodinu religioetiky, tedy osvěty o náboženství. Ve školním klubu pak máme dobrovolnou nabídku náboženství,“ uzavřela Vopatová.

Naplněná kapacita

Obr s dlouhou tradicí, to je trojškolí v současném centru Krupky v těsné blízkosti zdejšího kostela. Biskupské gymnázium v místní části Bohosudov tu katolíci obnovili v 90. letech, „základka“ vznikla v roce 1995 a mají tu i mateřinku. První rok museli děti do základní školy i shánět, ale už ten druhý evidovali převis žádostí. Teď mají naplněnou kapacitu, sjíždí se sem 240 žáků z celého Teplicka. „Do první třídy se nám hlásí téměř dvojnásobek dětí,“ popsala ředitelka Jana Pucharová.

Co motivuje lidi k přihlašování jejich potomků do školy v Krupky, ať už křesťany, nebo nevěřící? „Kvalita výchovně vzdělávacího procesu a přístup k žákům, klid, lidská stránka, nadstandardní nabídka zajímavých kroužků a kvalitní personál,“ vypočítala ředitelka.