Radnice v Litvínově nepořídí mladším žákům čipy, které by rodičům na dálku oznamovaly, zda je jejich dítě ve škole. Podle nové koalice by byl systém elektronického monitoringu odchodů a příchodů ze školy neefektivní.

Instalaci čipového systému a automatické zasílání SMS zpráv rodičům dětí na prvním stupni základní školy slibovalo ve svém volebním programu Sdružení Litvínováci, které ve čtvrtek 8. listopadu na ustavujícím zasedání zastupitelstva potvrdí koaliční spolupráci s ANO, KSČM a SNK-ED. V koaliční smlouvě, kterou chtějí političtí partneři zveřejnit, projekt čipování nebude. Sdružení svůj slib přehodnotilo.

„Děti by čipy ztrácely. Někdo by čipy mohl najít a zneužít je. Tak jsme od toho upustili,“ sdělil Petr Bucha (Litvínováci). Podle něj nemá smysl investovat do něčeho, co sice funguje, ale není to zcela spolehlivé. Bucha je navíc z Janova, kde by, jak řekl, čipy brzy neměla polovina nezletilců.

Na sídlišti Janov v Litvínově přibylo domů s poškozenými byty, kde už nikdo nebydlí.
Litvínov chce bourat domy, postavit nový domov a udržet u škol asistenty

Některé školy v ČR zavedly karty či přívěsky s čipy pro otevírání dveří nebo systém rozšířily o elektronickou evidenci docházky včetně SMS zpráv rodičům. Některé aplikace umožňují i průběžné informování o pobytu dětí ve škole. Litvínov je k tomu skeptický.

Podle místostarostky Eriky Sedláčkové (KSČM), která má na starosti školství, problém vzniká už při ranním vstupu do školy, kdy je u vstupních dveří největší nápor a monitorovací čtečka může při tlačenici chybovat - třeba místo dvou dětí s čipy zaregistruje jen jedno. „Co se týče informovanosti a bezpečnosti, systém by nepřinesl takový užitek, jaký bychom očekávali,“ uvedla Sedláčková.

Nalezený čip může někdo zneužít

Také ona se obává ztrát čipů a zneužití. „Systém by nezamezil ani tomu, že dítě opustí školu bez čipu, takže rodič by si stále myslel, že dítě je ve škole,“ dodala místostarostka.

O zavedení čipů se podle ní na školách už dříve diskutovalo na podnět některých rodičů. Radnice se tím proto více zabývala, ale systém nakonec nepodpořila. Preferuje spíše dohled asistentů prevence kriminality u škol. Jejich role vzrostla během října, kdy městská policie upozornila na růst agresivity mládeže a řešila několik rvaček, jež si žáci předem domluvili.

Zleva Petr Bucha (Litvínováci), Erika Sedláčková (KSČM), Kamila Bláhová (ANO), Karel Rosenbaum (ANO), Květuše Hellmichová (SNK-ED).
Nový most i plavecká hala. V Litvínově koalice představila další plány pro město

Asistentky pár potyček včas odhalily a strážníci jim zabránili. Při jedné se ale sešlo přes 20 dětí a při útoku jednoho chlapce na druhého došlo ke zranění a přivolání sanity. „Vyšetřujeme to,“ sdělila mluvčí policie Ludmila Světláková. Kvůli tomu, že jde o děti, policie neposkytla podrobnosti. Přijala ale preventivní opatření, při kterém policisté začali chodit do tříd vysvětlovat žákům trestní odpovědnost mladistvých.

V Mostě, kde prostory před základními školami hlídají kamery a kde se počítá s rozšířením školní dohledové služby, radní v říjnu schválili nový preventivní projekt pro teenagery s názvem I ty můžeš jít správnou cestou. Projekt, který bude pro městskou policii realizovat spolek Most 2000, se pokusí o snížení počtu deliktů u nezletilých a mladistvých ze sociálně vyloučených lokalit. Společnými výchovnými akcemi se mají motivovat k životu bez agrese a násilí, konzumace drog a dalších nežádoucích jevů.