V kraji je málo vzdělaných

Vedení společnosti ještě nemá stanoveno, kolik projektů celkem podpoří, do druhého kola ale postoupí patnáct projektů. Novinkou je, že jeden z podpořených projektů vybere sama veřejnost, další pak vedení společnosti Vršanské uhelné. Finanční limit zatím podle mluvčí skupiny Czech Coal Liběny Novotné není stanoven.

„Skupina Czech Coal je přesvědčena, že vzhledem k nízké míře vzdělanosti v Ústeckém kraji je podpora v oblasti vzdělání nutná. Strategie společnosti je podpora něčeho, co bude mít ve škole dlouhodobější efekt,“ nastínil Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné, který dodal, že společnost nebude preferovat technické obory.

Školy podporu potřebují

„Zatím o programu ještě moc nevím, ale gymnázium se určitě s nějakým program přihlásí,“ sdělil Karel Vacek, ředitel Podkrušnohorského gymnázia, které již v loňském roce těžaři podpořili dvousettisícovým finančním darem, který umožnil doplnit systém o komunikaci s rodiči prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Podobně reagoval i zástupce ředitelky střední pedagogické a zdravotnické školy. „S programem se seznámíme a myslím si, že se zúčastníme. Potřebovali bychom totiž podporu na zdravotní škole,“ uvedl včera Richard Kropáček.

Od skupiny Czech Coal již letos škola získala dvě stě tisíc korun, které využila na polovinu z šestatřiceti notebooků, jimiž je vybavena nová učebna.
Společnosti skupiny Czech Coal vloni pomohly regionu více než třiceti miliony korun. Finanční dary využilo několik měst a obcí. Podporu získala například gymnázia v Mostě a Litvínově, integrovaná střední škola v Mostě, mostecká pracoviště Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

„V rámci podpory vzdělanosti v regionu se v minulém roce stala společnost Vršanská uhelná oficiálním partnerem Nadace Student, která přispívá na vzdělání dětem ze sociálně slabých rodin,“ dodala Novotná.

Těžební firma v rámci projektu Regionální politika poskytla za dobu jeho existence téměř 400 milionů korun.