V kategorii základních škol vyhrála 4. základní škola v Mostě s projektem propojení klasické knihovny s elektronickou, na který Vršanská uhelná přispěje částkou 400 tisíc korun. V kategorii středních škol uspěl projekt modernizace laboratoře fyziky ve VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, na jehož realizaci škola získala rovněž 400 tisíc. O tom, že grantový program Chytré hlavy veřejnost zaujal, svědčí i počet hlasujících. Platných hlasů bylo zaregistrováno bezmála 18 tisíc, takřka dvojnásobek loňského roku.

„Projekty, které z letošního grantu podpoříme, jsou opět velmi zajímavé. Přesně podtrhují aktuální trend, který dokládá rostoucí zájem o přírodovědné předměty a čtení," komentoval výsledky programu Chytré hlavy Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhelné. Díky podpoře této společnosti tak dojde k modernizaci laboratoře fyziky ve VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, výukového a laboratorního areálu biologie v Podkrušnohorském gymnáziu Most nebo také učebny přírodopisu ve strupčické základní škole. Přilákat děti ke čtení se zase díky grantu pokusí v mostecké základní škole Václava Talicha.

Výuka na úrovni

„Bez Chytrých hlav a pomoci Vršanské uhelné bychom nemohli nabídnout našim studentům nejmodernější podmínky pro jejich vzdělávání. Jde například o odborná centra pro výuku přírodovědných předmětů, zmodernizovali jsme laboratoře pro výuku chemie, pořídili elektronickou laboratoř fyziky se vzdáleným přístupem do experimentálních prostor Matematicko fyzikální fakulty v Praze, vybudovali odborné centrum geografie i odborná centra pro výuku základů společenských věd," uvedl ředitel Podkrušnohorského gymnázia Karel Vacek.

V kategorii základních škol grantovou podporu dále získaly spádová Základní škola a Mateřská škola Strupčice a Základní škola a Mateřská škola v Hoře Svaté Kateřiny, kterou navštěvují děti z celé horské oblasti. Mezi středními školami se o grantový příspěvek podělí SOŠ InterDACT s.r.o. Most a Podkrušnohorské gymnázium Most. Detailní přehled podpořených projektů a jejich autorů najdete na www.chytrehlavy.cz a na www.vuas.cz.

V letošním čtvrtém ročníku Chytrých hlav pro sever se o podporu ucházelo 24 projektů. Patnáct projektů přihlásily základní školy a devět střední školy. Nezapojila se žádná regionální vysoká škola. Po započtení letošní podpory se pomoc regionálnímu školství prostřednictvím grantu Chytré hlavy pro sever přiblíží šesti milionům korun.(ln)