Mateřská škola s kapacitou 75 dětí může v září přijmout 22 chlapců a dívek. Právě tolik dětí letos školku opustí a nastoupí do první třídy základní školy. „Evidenční list dítěte si u nás zájemci mohou vyzvednout každý všední den. Až do čtvrtka 7. května navíc pořádáme dny otevřených dveří, a to vždy od 08:30 do 09:30 hodin. Rodiče si mohou prohlédnout školku i zahradu a seznámit se s vnitřním uspořádáním, vzdělávacím programem a samozřejmě s pedagogy. Zodpovíme také veškeré dotazy. Na všechny děti a jejich rodiče se moc těšíme," uvedla ředitelka obrnické školky Vladimíra Pechanová.

OCENĚNÍ Hodnocení rodičů vyneslo loni mateřskou školu v Obrnicích u Mostu na první místo mezi veřejnými školkami v celém Ústeckém kraji. Internetové hlasování inicioval projekt www.nejskolky.cz, který na svých stránkách poskytuje základní informace o 5 915 školkách v celé České republice.


Školka nabízí všestranný rozvoj dětí, individuální přístup včetně adaptačního programu pro nové děti, integraci dětí se zdravotním znevýhodněním, rozvoj schopností na základě individuálních vzdělávacích plánů, rozvoj multikulturních vztahů, inkluzívní vzdělávání, environmentální projekty či práci s interaktivní tabulí. Zapojila se také do celostátních projektů zaměřených na rozvíjení jazykových a čtenářských dovedností dětí či jejich bezpečnost.

Školka úzce spolupracuje s místní základní školou i obecním úřadem. „Společně se žáky základní školy se naše děti účastní kulturních a společenských akcí. Ve středu například začíná v obrnickém Integrovaném centru volnočasových aktivit výstava jejich výtvarných prací z únorového premiérového masopustu. Zajišťujeme také doprovodný program pro veřejnost při tradičním setkání s občany jako je Den matek, Den seniorů či Vánoční cinkání," doplnila ředitelka.

Kvalifikovaný personál včetně dvou vysokoškolsky vzdělaných odbornic na speciální pedagogiku umožňuje, aby se učitelky věnovaly dětem individuálně s ohledem na jejich specifické potřeby. Ve školce pracují i dvě asistentky pedagoga, také s vysokoškolským vzděláním. Školka se už pátým rokem zaměřuje na podporu vzdělávání dětí většinové společnosti, dětí jiného etnika, dětí cizinců, ale i dětí zdravotně postižených společně v jedné třídě.

Kromě výukových programů pro děti i rodiče školka pořádá také osvětové besedy s odborníky na předškolní výchovu. Pochlubit se může i úspěchy v celostátních, zejména výtvarných soutěžích.

Školku obec postupně opravuje a modernizuje. Podařilo se získat dotaci EU na zateplení obvodového pláště budovy, v celém objektu se vyměnily koberce za krytinu z PVC a kryty na radiátorech topení. Nově zvelebená je zahrady školky. Přibyly stromy, keře a záhony, dětí se dočkaly nových herních prvků z přírodních materiálů. V zahradě je také altán, bude sloužit jako zázemí pro letní ekologickou výuku. Letos je v plánu výměna elektroinstalace.