Příspěvek ve výši až 1500 korun měsíčně uděluje nadace denním studentům střední nebo vysoké školy. Studenti přitom mohou do školy chodit v Mostě, mimo Most i v zahraničí. „Základní podmínkou získání příspěvku je ekonomická slabost studenta, kterou je třeba doložit. Lze tak učinit potvrzením o přijímaných sociálních dávkách, potvrzením o nezaměstnanosti rodičů, potvrzením o příjmu rodiče. Druhou podmínkou je, že student musí mít trvalý pobyt na území bývalého okresu Most. Třetí podmínkou jsou dosavadní dobré studijní výsledky,“ připomíná Jiří Macan, mluvčí společnosti První Mostecká, která nadaci zřídila.

O počtu uspokojených žádostí a výši příspěvku bude správní rada Nadace Student rozhodovat v červnu letošního roku.

Nadace nepožaduje po podporovaných studentech vyúčtování, přiznané stipendium mohou využít na nákup učebnic, školních pomůcek, úhradu kolejného a stravy v menze i na dopravu do školy.

Nadace Student byla založena v roce 1996 s cílem podporovat nadané mladé lidi ze sociálně slabých rodin při studiu na středních a vysokých školách. Letos nadace podporuje 37 studentů.