„Moje maturitní práce se týká stanovení léčiva diklofenaku ve vodách. Diklofenak se nachází například v lécích na klouby. Zkoumala jsem, jak účinné jsou čističky odpadních vod v jeho odstraňování a jaké množství léčiva se vypouští dále do přírody," popisuje Marie své téma.

Práci si zvolila proto, že v budoucnu plánuje jít studovat farmacii na vysokou školu do Hradce Králové a práci na tomto tématu vnímá jako dobrou přípravu, během které se blíže seznámí s léčivy.

Pracovat na tématu začala již v květnu loňského roku, ještě ale nemá hotovo. „Nemám doměřené všechny výsledky. Práci budu odevzdávat přibližně v lednu či únoru," vysvětluje.

Kromě úspěšnosti čističek odpadních vod se zaměřila také na zkoumání metody, kterou si zvolila. „Mým úkolem je, abych zjistila, jak moc přesná a správně zvolená tato metoda je. Prozatím to vypadá, že metoda není až tak přesná jako jiné metody. Výsledky tak mohou být zkreslené. Jinou metodu bych si měla v průběhu několika následujících měsíců vyzkoušet na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mám s nimi domluvený pohovor, kde si budu moci ověřit přesnost svých průběžných výsledků," popisuje další postup práce Marie.

Na studentské vědecké konferenci, kterou pořádalo Výzkumně vzdělávací centrum UniCRE její práci hodnotila porota složená ze šesti odborníků z Unipetrolu a Vysoké školy chemicko-technologické. Ve středoškolské kategorii, která byla letos zařazena poprvé, ji porota přisoudila vítězství.

Sama Marie vnímá konferenci jako dobrou zkušenost. Kladně hodnotí nejen to, že viděla i práce jiných studentů jak ze středních tak z vysokých škol, ale i následnou diskuzi s odbornými hodnotiteli. „Upozornili nás na to, jaké nedostatky naše práce ještě má a jak ji můžeme dále vylepšit," zmínila.

Talentovaná studentka se s prací plánuje zúčastnit také celostátní Středoškolské odborné činnosti.