Přes dva tisíce podpisů za jediný týden získala online petice Chceme chráněnou krajinnou oblast Krušné hory. Další podpisy lidí, pro něž je přírodní i kulturní krajina Krušnohoří důležitá, přibývají. Převažují ty z Ústeckého kraje, přidávají se ale také signatáři z Prahy, Brna, Opavy a dalších měst a obcí České republiky. Petice má posílit pozici žadatelů o CHKO při jednání s ministerstvem životního prostředí a vládou.

Online petici spustili na webových stránkách chkokrusnehory.cz radní Ústeckého kraje Michal Kučera, senátoři Přemysl Rabas a Miroslav Balatka, krajská zastupitelka Karolína Žákovská, starostka obce Blatno Iveta Rabasová Houfová a spisovatel Petr Mikšíček.

„Krušné hory jsou úžasný fenomén. Při délce pohoří, která dosahuje 130 kilometrů, se jednotlivé části vyvíjely kulturně odlišně, jak je vidět na architektuře. V nejsevernější části se stavěly podstávkové domy, na západě hrázděné,“ zmínil některá ze specifik senátor Rabas. 

„Lidé se snaží dostat z měst na vesnice, ale leckdo staví, jak ho napadne, a Krušné hory tím ztrácejí své kouzlo. Záměrem tedy je, aby lidé vnímali Krušné hory jako celek, na který je třeba brát ohled,“ vysvětlil, proč je dobré snažit se o vyhlášení chráněné krajinné oblasti.

Tento krok je na Vládě České republiky, která může CHKO vyhlásit nařízením. Po zadání ze strany ministerstva životního prostředí by první práce na jejím vymezení zahájila státní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro zahájení celého procesu je ale mimo jiné podstatný i zájem z regionu, ať už jde o kraj, obce či místní obyvatele. S tím může pomoct například právě petice.

„Každý podpis na petici posílí naší pozici při jednání s ministerstvem životního prostředí a vládou,“ potvrdil krajský radní Michal Kučera, který vyhlášení CHKO zařadil mezi své hlavní politické cíle. Podpora takzvaně zespodu je podle jeho slov naprosto nezbytná.

Pokud bude mít záměr dostatečnou podporu, jednání s ministerstvem by se členové petičního výboru snažili vyvolat už v příštích měsících, byť jsou za dveřmi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. „Byla by škoda nevyužít energie, která teď může být velká. Nenechali bychom ji vyprchat kvůli čekání na to, až bude ustanovená nová vláda,“ dodal Kučera.

Podle členů petičního výboru CHKO neznamená hrozbu pro rozvoj Krušnohoří. „Ve srovnání s národními parky zaměřenými na zvláště cenná přírodní území jsou CHKO spjaty spíše s udržitelným rozvojem celé krajiny. Nebrání výstavbě jako takové, ale chrání území obcí před zásahy, které nerespektují charakter osídlení a narušují krajinný ráz,“ vysvětlila Karolina Žákovská, která je nejen krajskou zastupitelkou, ale také právničkou se specializací na ochranu životního prostředí. „Není proto třeba se obávat, že CHKO znemožní rozvoj Krušných hor, naopak je to velká příležitost,“ věří.