Radní schválili této škole přijetí dvou finančních darů. První dar ve výši 150 tisíc korun je od Nadace Unipetrol. Peníze jsou v rámci grantového programu určeny právě pro účely popularizace chemie.

Druhý dar ve výši 200 tisíc korun je od společnosti Unipetrol RPA a je určen na podporu vzdělávání a rozvoje školy, zejména na stipendijní program, soutěže a propagace školy. Nadace Unipetrol obdarovala částkou 100 tisíc korun i ZŠ Litvínov-Hamr na nábytek pro učebnu chemie.