Chemička odstavila jednotku 6. října kvůli nutné opravě hnací turbíny etylénového chladícího kompresoru, který bránil plnémuýkonu zařízení. V průběhu najíždění se při zkapalňování etylénu objevily potíže s nízkým tlakem na sání propylénového kompresoru. Odstranění poruchy si vyžádá odložení o čtyři dny.

„V souvislosti s najížděním jednotky bude docházet ke spalování na polních hořácích. Za případné světelné a zvukové efekty provázející spalování se omlouváme,“ sdělil mluvčí závodu Pavel Veselý. Negativní dopad odstávky na zákazníky firma podle mluvčího minimalizovala.