"Plně si uvědomujeme vážnost situace a aktuální hygienická rizika spojená s šířením nemoci COVID-19. Proto s ohledem na aktuální vývoj a po pečlivém vyhodnocení situace a diskuzi s odpovědnými orgány státní správy se Krizový štáb Unipetrolu rozhodl o redukci objemu prací o 60 procent během odstavení výroby v našem litvínovském výrobním závodě plánovaném na období 9. dubna až 10. června 2020. Toto opatření jsme předložili Ústřednímu krizovému štábu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu," uvedl Herink.

Podle něj firma vyhoví stávajícím zákonným požadavkům a současně minimalizuje rizika spojená s možným šířením nákazy. "Naší prioritou je zdraví našich zaměstnanců, pracovníků dodavatelských společností a obyvatel měst a obcí v okolí našeho závodu stejně jako zajištění dodávek strategických produktů, zejména pohonných hmot, na český trh," sdělil Herink.

Omezení rozsahu zarážky znamená, že počet původně plánovaných aktivit klesne z 5 800 na 2 300. Počet pracovníků nezbytných pro realizaci zarážky se sníží o 55 procent, z původních 2 800 na 1 260. Počet pracovníků jiných národností poklesne o 48 procent, z 1 090 na 570. Plánová skladba pracovníků bude následující - 270 Slovensko, 230 Polsko, 50 Srbsko (tito pracovníci dlouhodobě pobývají na území ČR), 20 Německo a jednotlivci-specialisté z Francie, Belgie a Nizozemí.

Hlavními důvody zarážky jsou zákonem dané revize zařízení, opravy, údržba a investice, které nelze udělat za provozu. Odstávka je nutná pro další bezpečnou výrobu.

Unipetrol doporučuje, aby byl po dobu zarážky přidělen chemičce ze strany Ministerstva zdravotnictví odborník či tým odborníků, který by dozoroval, popřípadě řídil opatření, která minimalizují rizika šíření viru během zarážky. Navrhuje třeba testování zahraničních pracovníků na přítomnost nákazy.

Chemička plánuje v rámci zarážky řadu opatření, například zvýšení hygieny, zajištění dostatečného počtu ochranných pomůcek dýchacích cest, regulaci pohybu a měření teploty externích pracovníků, vydávaní baleného jídla v přesně určeném čase na více místech a zákaz venkovní konzumace. Omezí i provoz kuřáren v uzavřených prostorech.