Má nemocné ledviny, ale matka mu nedokázala dávat pravidelně léky. Proto skončil v nemocnici. Domů, kde mohl zkolabovat, se po hospitalizaci nevrátil. Šestiletý chlapec teď žije v Mosťáčku, v ubytovacím zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

„Důvody, proč se dítě do zařízení dostane, jsou různé. Nejčastěji to jsou děti z velmi chudých rodin, které ztratí střechu nad hlavou. Nebo se může jednat o dítě matky samoživitelky, která musí podstoupit plánovanou operaci a nemá nikoho, kdo by se jí o dítě během hospitalizace postaral. Pak jsou i bolestné případy, kdy je dítě úřady od rodiny odebráno pro podezření z týrání, zneužívání nebo zanedbávání výchovy,“ řekla ředitelka Mosťáčku Helena Fadrhonsová z Charity Most.

Zařízení sídlí od roku 2011 v Dětském domově Most, který se o jeho provoz staral do konce letošního srpna. Protože hrozil zánik Mosťáčka, převzala ho od 1. září mostecká charita. Zařízení tím pádem přestalo patřit Ústeckému kraji.

„Opakovaně jsme řešili problém se státním příspěvkem, který na provoz nestačil a zařízení jsme museli dofinancovávat,“ vysvětlila převod na charitu vedoucí krajského odboru sociálních věcí Petra Lafková. Kvůli nedostatku peněz skončilo před pár lety podobné krajské zařízení v Ústí nad Labem. Největšími poskytovateli této služby v regionu tak zůstávají Klokánky Fondu ohrožených dětí, zastoupené například v Žatci, Chomutově či Litoměřicích.

Mosťáček je jediný svého druhu na Mostecku. Charita tuto specifickou službu v rámci celé ČR provozuje poprvé. „Máme letité zkušenosti s rodinami, které se ocitly v krizi. Tudíž jsme přesvědčeni, že přebíráme službu, kterou budeme kvalitně vykonávat. Jsme na to připraveni po personální i odborné stránce,“ uvedla ředitelka Charity Most Eva Čenkovičová.

Zařízení je pro děti od kojeneckého věku do 18 let. Součástí malého bytového komplexu je celkem 16 lůžek, z toho tři byla ve středu 8. září volná po dětech, které se nedávno vrátily do rodin. Služba je poskytována 24 hodin denně a zařízení může dítě přijmout kdykoliv, i v noci. V naléhavých případech může dítě přijít samo, bez ohlášení a třeba o půlnoci. Charita, která spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, svěřenci zajistí kromě celodenní péče s ubytováním a stravou i případnou zdravotnickou i psychologickou pomoc.

Mosťáček zaměstnává dva sociální pracovníky a 11 tzv. tet, které pracují na 12hodinové směny a o děti celodenně střídavě pečují, vaří, uklízí, učí se s nimi a chodí na procházky, aby jim dočasně nahradily domov. Hlavním cílem je intenzivně pracovat s rodiči a dítětem, aby se do rodiny co nejdříve vrátilo, pokud je to v jeho nejlepším zájmu. Někdy se stává, že návrat dítěte do rodiny není možný, a pak se hledá jiné řešení, například náhradní rodinná péče u pěstounů nebo ústavní výchova v dětských domovech. Během přechodného pobytu v Mosťáčku, který může trvat v řádu dnů i měsíců, jsou děti s rodiči obvykle v kontaktu, pokud tomu nebrání vážné důvody. Některé děti doma tráví doma víkendy nebo je jeden z rodičů doprovází do školy.

Nejmladším obyvatelem zařízení je nyní 8měsíční kojenec, kterého zanedbávala matka závislá na drogách. Dítě zřejmě půjde do adopce nebo ústavní výchovy. Nejstaršímu obyvateli je 17 let. Je to sirotek, studující učeň, který byl v péči dospělé sestry, jež má svou rodinu. Soužití ale nefungovalo a po vyhrocených sporech mladík skončil v Mosťáčku. Protože nemá domov, pravděpodobně ho čeká rok ústavní výchovy. Rozhodne o tom soud.

„Prostředí je tu dobré, ale není to jako doma,“ shodly se v Mosťáčku dvě 14leté dívky. Jedna věří, že půjde brzy domů.

„Zítra budou mít bramboračku a lívance. Je tu domácí strava,“ sdělila jedna z tet. Práce mají dost. Ráno je budíček, pak snídaně, vyprovázení do škol, vaření, péče o nejmenší, hry, vycházky, oběd, uložení malých ke spánku, učení se staršími, kontrola úkolů, večeře a večerka s noční službou. Když je víkend, starší pomáhají tetám vařit.

Financování charitního zařízení je jako u ostatních sociálních služeb vícezdrojové. Nejdůležitější je státní příspěvek vyplácený prostřednictvím kraje, což je nyní měsíčně 22 800 korun na dítě, pokud je v zařízení celou dobu. Tento příspěvek se vyplácí zpětně, po měsíci péče, takže nově nastupující charita musela provoz předfinancovat ze svých zdrojů. Jedná se i o pomůcky do školy či oblečení. Dalším zdrojem peněz je přídavek na dítě od úřadu práce, což je například na 5leté dítě 630 korun měsíčně.

Platit za pobyt a péči by měli podle zákona i rodiče, ale většinou to není vymahatelné, protože doma sami nemají ani na nájem a další poplatek by je ještě víc zadlužil. Charita proto oslovuje města, obce či nadace a hledá sponzory či anonymní dárce. Financování služby by se mělo zlepšit od příštího roku, pokud senát ve čtvrtek 9. září schválí novelu zákona s navýšením státního příspěvku na 36 tisíc korun měsíčně.

O Charitě Most
Na území Ústeckého kraje působí 21 let. Od roku 2012 je aktivní i v Libereckém kraji. Poskytuje hlavně sociální služby. Má 27 zařízení, například tři azylové domy, a 180 zaměstnanců. Pracují ve 14 městech, obcích a okolí. Charita začínala v Mostě v roce 2000 s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a s pomocí rodinám v nouzi. V součinnosti se soudy asistuje rozvedeným rodičům při styku s jejich dětmi.

Mosťáček
Ubytovací zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc sídlí v Dětském domově Most v ulici K. H. Borovského. Provoz začal v lednu 2011, od 1. září 2021 službu od domova převzala Charita Most. Mosťáček přijímá děti do věku 18 let, které kvůli nepříznivým okolnostem nemohou zůstat ve své rodině. Pobyt může trvat den i jeden rok, než se situace vyřeší s pomocí úřadů.