Město Most chce nadále vlastnit a udržovat s pomocí dotací panelové domy na chanovském sídlišti.
„Hlavně sem nechceme nikoho cizího,“ řekla včera Deníku uprostřed sídliště náměstkyně primátora Hana Jeníčková. S celým vedením města doprovázela v Chanově ministryni Stehlíkovou. Ta na tiskové konferenci upozornila, že Chanov už není problémem číslo jedna.
Právě na něj se dosud úřady a politici soustředili. Teď se má ale bojovat na širší frontě. Jinde se totiž rodí mnohem rizikovější centra sociálního napětí.
„Hlavním problémem, kvůli kterému jsem přijela, je to, že v Mostě a jiných severočeských městech se rodí nová ghetta,“ řekla Deníku ministryně.
Do levných bytů v regionu stěhují soukromé firmy romské neplatiče z jiných krajů České republiky, zejména z Prahy a okolí. Ve městech vzniká při migrační vlně nepřehledná situace, kterou se úřady pokoušejí zmonitorovat. Ministryně uvedla, že podle takzvané Gabalovy analýzy se v Ústeckém kraji nachází přes 60 sociálně výlučných romských lokalit a hrozí, že vzniknou další a ty stávající se rozrostou.

Lokality, kde je velká koncentrace přistěhovalců bez práce, jsou ohrožením i pro celé okolí, varovala ministryně.
Nevyloučila, že v problematickým městských čtvrtích se prohloubí sociálně patologické jevy, vzroste kriminalita, počet uživatelů a výrobců drog, rozšíří se gamblerství, lichva, prostituce a vandalismus.
Komplikace s nepřizpůsobivými přistěhovalci včera oznámilo vedení obce Obrnice, kde je nejvyšší nezaměstnanost v zemi.
„Začínají se k nám přesouvat lidé z různých lokalit. Ubývá nám ekonomicky aktivních obyvatel, ale přibývá sociálně slabých lidí, především romská komunita,“ prohlásila místostarostka Obrnic Drahomíra Miklošová.
Státní a obecní správy už hledají páky, jak zabránit vzniku dalších ghett.
„V Mostě jsme udělali první krok. Zahájili jsme diskuzi, jejímž výsledkem budou návrhy opatření, který by tento vývoj směřující k eskalaci sociálních problémů odvrátily,“ řekl Stehlíková.
Opatření budou součástí koncepce sociálního bydlení. Lépe má být už před rokem 2009. Řešení chce ministryně hledat s jednotlivými obcemi.
Nyní podle obecních samospráv nelze zabránit soukromým vlastníkům v prodeji jejich bytů sociálně slabým rodinám, které vytvářejí nová ohniska napětí.
“Regulace není možná. To, co vlastník udělá se svým bytem, je v jeho jurisdikci,“ uvedl primátor Mostu Vlastimil Vozka.