Počet úspěšných klientů z řad romské komunity se zřejmě zvýší, protože ještě neskončily dva kurzy, Obsluha osobního počítače a Dělník pro stavební výrobu. S výpočetní technikou se seznamuje deset nezaměstnaných, se stavební výrobou dvanáct lidí bez práce. „Je mezi nimi i šest žen,“ sdělil Deníku Martin Nebesář, ředitel Domu romské kultury.
Dobročinné organizaci pomáhá se vzděláváním a zaměstnáváním Romů zejména Úřad práce, Evropská unie a město Most. Většina rekvalifikačních kurzů trvá půl roku. Během pěti let se v Chanově konaly například kurzy Pomocný zedník, Pomocný malíř, Hudebník, Domovník a Asistent komunitních center.
Do chanovských kurzů, pořádaných ve školicím a vzdělávacím centru, dojíždějí i nezaměstnaní obyvatelé centrální části Mostu a lidé z Obrnic. Část zaměstnaných Romů pracuje na údržbě sídliště, které se potýká s vandalismem, extrémně vysokou mírou nezaměstnanosti a sociálním vyloučení obyvatel.