Domáhá se, aby MUS dostála závazku z dohody z roku 2005 a uzavřela dlouhodobou smlouvu na dodávku uhlí.
ČEZ nyní připojila k žalobě požadavek na náhradu škody v případě, že přes podanou žalobu nebude dlouhodobá kupní smlouva uzavřena. Firma Deloitte škodu vyčíslila na 22 miliard korun, informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Žalobu, kterou se ČEZ snaží vynutit podpis dlouhodobé smlouvy, považuje skupina Czech Coal za neopodstatněnou. „Dostáli jsme všem svým závazkům vůči ČEZ. Nevidíme proto důvod komentovat ani částku, kterou údajně chce ČEZ po nás požadovat,“ řekl ČTK Radek Stavěl ze skupiny Czech Coal, kam patří i MUS.
ČEZ zároveň podala i druhou žalobu na MUS, kterou se domáhá náhrady škod vzniklých v souvislosti s tím, že vlastník MUS, skupina Czech Coal, odmítla dostát svému závazku z dohody o spolupráci z roku 2005.
„Jde o částku v řádu desítek milionů korun spojených především s náklady na právní a poradenské služby,“ uvedl Kříž.
ČEZ se s MUS na uzavření kupní smlouvy na dlouhodobou dodávku uhlí nedohodly, každá z firem předložila svůj návrh. ČEZ přitom potřebuje záruku odběru uhlí, aby mohla zahájit obnovu elektrárny v Počeradech. Důvodem obchodní pře jsou limity na těžbu hnědého uhlí.