Spolu s mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí Praha – Chomutov, která se už staví, to výrazně zlepší silniční spojení mezi Mostem a Žatcem.

Cesta mezi oběma městy se značně zrychlí, navíc si od automobilové dopravy uleví obyvatelé Žiželic i Velemyšlevsi. V obou vesnicích nahradí současnou nevyhovující silnici s prudkými klesáními, stoupáními a zatáčkami obchvat s mostem, který překlene hluboké údolí. Při cestě ze Žatce do Mostu půjde trasa nové silnice v obou případech shodně vpravo od vesnice.

„V případě Velemyšlevsi se v současné době zpracovává dokumentace pro získání stavebního povolení. Se zahájením stavby počítáme v únoru příštího roku, s dokončením v polovině roku 2010,“ uvedla Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

V případě Žiželic nyní teprve probíhá územní řízení, přesto ŘSD počítá, že by se i tento úsek měl začít stavět v příštím roce. Dokončen by měl být na konci roku 2010.

Každý z obou úseků by měl stát více než šest set milionů korun. Na obě stavby se počítá s penězi z operačního programu doprava Evropské unie.
V současné době silnice za Žatcem vede Velichovem, pak klesá do Žiželic, prochází vesnicí, kde překračuje železniční přejezd a potok Hutná a několika ostrými zatáčkami opět stoupá z hlubokého údolí. Trasa nového úseku ve velké části využívá současné vedení silnice I/27, na mnoha místech dojde jen k malým směrovým a výškovým úpravám a k rozšíření silnice. Nová trasa povede přes Velichov. U Žiželic se odkloní doprava, následně třicet metrů vysokým mostem překlene údolí Hutné včetně železniční trati Žatec – Chomutov.