Podkladem je loňská studie, která doporučila místo semaforů a kyvadlového provozu postavit nové výhybny, aby se míjející auta nesrazila. "Přednost protijedoucích vozidel je nutné striktně vymezit. Vozidla přijíždějící k hradu budou mít vždy přednost před vozidly, která jedou z hradu," píše se ve studii.

Projekt bude řešit i rekonstrukci veřejného osvětlení, obnovu svodidel a sanaci utržených svahů a krajnic. Plánovaný průzkum vozovky určí, zda je třeba celou silnici rekonstruovat nebo opravit od nádvoří hradu až do křižovatky s ulicí V Rokli. Z podobných důvodů se prověří stav kanalizace.

Podle studie je úsek dlouhý přes 400 metrů a široký od 4 do 9 metrů. Auta jezdí obousměrně v jednom pruhu. Míjení aut umožňují tři výhybny, což jsou rozšířené části vozovky. „Z výhyben není vidět do míst, kde se nachází další výhybna. Dochází tak tedy ke konfliktu dvou protijedoucích vozidel, které se nemohou vyhnout a je nutné, aby jedno z vozidel uvolnilo couváním cestu druhému, popřípadě je vyhnutí možné pouze s minimálním bočním odstupem a hrozí tak riziko střetu,“ uvádí se ve studii, podle které se v letech 2007-2020 stalo v lokalitě 14 dopravních nehod.

Z počátku preferované světelně signalizační zařízení, které by řídilo dopravu kyvadlově, studie nakonec nedoporučila. Důvodem bylo, že zastavená auta by se na strmém svahu po naskočení zelené obtížně rozjížděla.

Navíc čekací doby by byly podle studie příliš dlouhé a někteří řidiči by je zřejmě nerespektovali. Proto se počítá se stavební úpravami.