Odříznutá od MHD. Tak si připadá 70letá Eva z Mostu. Je to paradox, protože seniorka bydlí na Výsluní, což je nejhustěji obydlené panelákové sídliště. „Kdyby tu zastavoval autobus, tak by to byla paráda! To bych vyšla z domu a už bych jela,“ svěřila se Deníku. Jenže do zóny, kde ve 41 panelácích žije skoro desítka tisíc lidí, žádná městská linka nezajíždí. Úřady to nikdy nepovažovaly za nutné.

Co to pro Evu znamená? Časté komplikace, jako by žila na vesnici, a ne ve druhém největším městě severozápadních Čech, kde se očekává jistý komfort. Když chce třeba do nemocnice, musí pěšky dolů na konečnou tramvaje u Velebudic, u Rozkvětu vystoupit a přejít na autobus 30. A nebo může jít do kopce na autobusovou zastávku u Kahanu. Proto raději vstane ráno, aby se stihla ke Kahanu svézt autobusem 25 od Möbelixu, protože tam pak linka jezdí půl dne jen jednou za hodinu. „Tady, v ulici Česká, by autobus uvítal každý,“ řekla Eva uprostřed Výsluní.

Do roku 2030 se babička svého autobusu možná dočká. Existuje totiž záměr odklonit do sídliště linku 30. Návrh je součástí studie proveditelnosti, která Mostu doporučila výstavbu nové dvoukolejné tramvajové trati podél okraje Výsluní v úseku třída Budovatelů - ulice Zd. Štěpánka – Kahan, odkud by pokračovala k zóně Pod Lajsníkem až na konečnou nad nádražím. Studie radí, aby se zároveň upravila pro obousměrný autobusový provoz ulice Česká. Na Výsluní by tak vznikly zastávky pro „třicítku“, která by lidi ze sídliště vozila do města, nemocnice či na novou tramvaj, jež by jezdila až do Litvínova.

„Celý plán vypadá velmi slibně,“ sdělil radní a dopravní inženýr Jiří Nedvěd. Zavedení autobusů do Výsluní by podle něj zvýšilo dostupnost MHD, efektivitu provozu a obslužnost několika hustě obydlených lokalit, kde žije třetina Mostečanů. Linka 30, částečně nahrazená tramvají, by jezdila i na sídliště Liščí Vrch. Upravená dopravní síť by pak motivovala využít MHD další obyvatele města, kde roste počet aut. Nedvěd upozornil, že záměr je v souladu s plánem udržitelné městské mobility, který zastupitelstvo schválilo v roce 2018.

Deset minut na nejbližší zastávku

„Sídliště v jižní části města se zhruba 25 tisíci obyvateli nejsou napojena na kapacitní páteřní tramvajovou dopravu. Některá sídliště nebo jejich části nejsou obslouženy MHD vůbec, například ulice Česká,“ upozornili experti ve studii, ze které nyní radnice vychází. V oblasti s tak vysokou hustotou osídlení není podle odborníků docházková vzdálenost 10 minut na nejbližší zastávku MHD v dnešní době většinou potenciálních cestujících akceptována.

Proto navrhli páteřní autobusovou linku 30 přesměrovat směrem z centra od aquadromu přes nové zastávky Kapitána Jaroše, Albrechtická, Výsluní, Velebudická a Kahan 2. Linka by pokračovala na Liščí Vrch přes současné zastávky Vodárna a 18. ZŠ na konečnou v ulici Okružní. „Zachováno bude přímé spojení sídlišť s nemocnicí a nově obslouženo sídliště Výsluní,“ uvádí se ve studii. Přestup na tramvaj by se umožnil v první společné zastávce Kapitána Jaroše. Autobus by jezdil v intervalu 15 minut ve špičce, mimo ni každých 30 minut. „Kdyby sem zavedli autobus, nebylo by to vůbec špatné. Teď musím až ke Kahanu, a to je odsud daleko,“ uvedla na Výsluní 33letá Lucie.

Záměr počítá s rozšířením ulice Česká, aby umožnila průjezd autobusů a zachoval se počet parkovacích stání. „Mně by to nevadilo. Tady MHD nikdy nejezdila,“ reagoval místní obyvatel a řidič Petr Gabriš. Dodal ale, že důležité bude, jak se ulice přeplněná auty upraví. „Kdyby se kvůli MHD zabrala část parkovacích míst, to by lidi rádi nebyli,“ dodal. Podle jedné z obyvatelek je stavební úprava Česká v celém záměru zásadní. „Jak by tu ten autobus jezdil? Pokud by rekonstrukce ulice trvala dlouho a přišly s ní další problémy, lidi si podle mě budou stěžovat,“ namítla.

Podle studie obsluha ulice Česká pomocí autobusů výrazně podpoří projekt tramvajové trati na sídliště. „Tramvajová trať vedená ulicemi Zdeňka Štěpánka a Lipovou umožní odklonění autobusů do ulice Česká, protože jen v této variantě je zachována časová dostupnost Kahanu z centra a zároveň umožněn přestup z autobusů jedoucích z České na tramvajové linky," uvádí studie.

Pokud dojde k plánovanému napojení Mostu na vysokorychlostní železniční tratě, spojení sídlišť s nádražím tramvajovou tratí zvýší podle odborníků hodnotu bydlení v celé lokalitě.

Záměr nové tramvajové trati s doprovodnými změnami detailně posoudí další, tentokrát technicko-ekonomická studie, na níž radnice nedávno vyhlásila veřejnou zakázku. Nabídky expertů město očekává do čtvrtka 26. listopadu.