Když venku prší, zařízení pumpuje stoupající vodu každých pět minut. Z dutin v betonové podlaze prýští pramínky, jak tlak spodní vody stoupá.

„Kvůli tomu tady byla i komise z ministerstva,“ říká Opatrný. Stejný problém trápí i jeho sousedy. Sklepy dvacítky domů v Čepirohách poprvé zaplavila voda v polovině roku 2004.


V příštím roce má být ve sklepech sucho. Město Most chce hladinu vody v okolí domů snížit úpravou terénu.


„Projekt by měl být dokončen ještě letos. Jeho realizaci předpokládáme v roce 2010,“ sdělila včera mluvčí radnice Alena Sedláčková.
Město požádá stát, aby odvodnění uhradil z takzvaných patnácti ekomiliard určených na zahlazování stop po těžbě uhlí. Čepirohy totiž leží v bývalé důlní oblasti, v kotlině pod Čepirožskou výsypkou.


Podle výzkumu pronikání vody do domů souvisí s hornictvím a následnými stavebními zásahy. „Kotlina má zhoršené odtokové poměry. Dochází k natlakování spodní vody,“ sdělil Deníku Jan Händl, jednatel společnosti AZ Monitoring, která dělala v Čepirohách geologický průzkum. Jeho závěry jsou klíčové pro stabilizaci území.


„Jsem velmi rád, že se vše konečně rozběhlo. Čekali jsme na to téměř šest let,“ řekl Opatrný.
Aby chránil dům, musel postupně koupit pět nerezových čerpadel. Agresivní voda už čtyři čerpadla zničila.
Opatrný byl první, kdo v říjnu 2004 požádal radnici o pomoc. A vytrval.

Výskyt vody v domech doprovázený plísněmi, zápachem a velkou spotřebou elektřiny na odčerpávání se časově shoduje s utržením svahu s vinicí na Čepirožské výsypce a se zabetonováním starého důlního díla – tunelu – pod silnicí Žatecká.


Sanace výsypky a silnice už dávno skončila. Řešit problém se spodní vodou v domech radnice dlouho odmítala. Již v listopadu 2004 oznámila, že náprava není v její kompetenci a doporučila stěžovatelům obrátit se na stát a výzkumný ústav.


Na zaplavovaní sklepů upozornil naposledy letos zřízený Osadní výbor Čepirohy, který v září žádal radnici o pomoc.


Stavební úřad, který spadá pod radnici, již zahájil na žádost města územní řízení.


„Předmětem žádosti je snížení hladiny vody v oblasti rodinných domů v ulici Pod Vinicí a ulici Sadová v Mostě– Čepirozích s využitím vertikálních drénů a svodného drénu tak, aby nedocházelo k výronům podzemní vody v suterénech nemovitostí pod Čepirožskou výsypkou,“ oznámil úřad. Ten podle stavebního zákona nařídil veřejné projednání žádosti, které se koná v pátek 18. prosince 2009 v 9 hodin v zasedací místnosti číslo 101a v prvním patře budovy radnice.


Do té doby má být k dispozici vyjádření správce Lučního potoka, vyjádření vodoprávního úřadu a stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, že stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí.

PŘESVĚDČILI ÚŘAD, ŽE MUSÍ KONAT

Jímka ve sklepě domu v Čepirohách. Radnice ví o problému dvou desítek rodin už od října 2004. Úřad se tehdy stížnostmi zabýval, ale zaplavovaní sklepů po místní kontrole neřešil. Nezabralo ani varování, že se propadá část místní silnice – úřad změny podloží ani komunikace neodhalil. Od roku 2008 se situace změnila. Začal nový průzkum.