„Chybí zhruba 100 000 korun na potřebné rekonstrukce prostor, aby se daly užívat jako preventivní středisko nebo jako sociální agentura," řekl Lubomír Šlapka, ředitel mosteckého K–centra. Největším problémem v Janově je drogová závislost zejména na stimulační látce pervitin. Provizorní zázemí není uzpůsobeno tomu, aby se přišli například rodiče, příbuzní či zájemci poradit a informovat se o této problematice. Město Litvínov přispívá každoročně na činnost terénních pracovníků i na provoz centra. „ V minulém roce byla výše dotace 140 tisíc korun, letos se navýšila o 60 tisíc. Město Litvínov tedy přispělo částkou 200 tisíc korun. O vyšší částku nebo větší příspěvek by si museli zažádat,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí na Městském úřadě Litvínov Zdena Grundová. Přesto tyto dotace na provoz nestačí. Více se dočtete dnes 20. dubna v mosteckém deníku.