„Nízkoprahové zařízení je určeno teenagerům ohroženým sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeným, kterým nabídne alternativy k jejich současnému rizikovému a pasivnímu trávení volného času," vysvětlila mluvčí. Mladí lidé budou mít v nových prostorách učebnu, malírnu a klubovnu.

Z původního prostoru Klubu národnostních menšin v přízemí panelového domu stojícího naproti stadionu přestěhuje i hudební zkušebna. „Zkoušky kapel totiž v původním prostoru v přízemí panelového domu jeho obyvatele rušily," uvedla již dříve náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Původní prostory poté zůstanou už jen mladším dětem do 15 let.

Přestavba prostoru na centrum pro mládež na zimním stadionu začala letos v dubnu. Výběrové řízení na stavbu získala s nabídkovou cenou 8,7 milionu korun firma SIM stavby. Náklady na centrum chce město financovat po následující tři roky z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Město proto zařízení zaregistruje na Krajském úřadě jako sociální službu.

Klub národnostních menšin, který bude obě centra provozovat, se věnuje terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách a provozuje nízkoprahové centrum pro žáky základních škol. K dispozici mají v přízemí jednoho z panelových domů počítačovou učebnu, místnost na malování a velkou klubovnu. Od léta jim přibude prostor v zázemí zimního stadionu pro starší děti.