Kolemjdoucí seniorka ho doplní: „Kromě hospody tu byla taky švadlenka, prádelna a čistírna, prodejna kuchyní a daly se tu koupit i zdravotnické potřeby.“ Obchod a služby tu kvetly před patnácti lety. Teď tudy lidé jen procházejí nebo si temným průchodem zkracují cestu do centra či na úřady.

Několikapodlažní objekt rozdělený na čtyři sektory A, B, C a D patří státu. Jednu půlku, částečně zrekonstruovanou, využívá úřad práce, s tou druhou, zavřenou a neopravenou, hospodaří Česká správa sociálního zabezpečení. Ta chce svou část stavebně upravit a přestěhovat do ní svou mosteckou pobočku, která sídlí v nevyhovujících prostorách poblíž hřbitova.

Příprava je ale ve skluzu. Původně se počítalo se stěhováním na přelomu let 2018 a 2019, nyní však ještě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby vyhlášené loni na jaře. „Zdržení způsobily průtahy při výběrovém řízení, délka procesu stavebního povolení a nutnost dodržení zákonných lhůt,“ sděluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.

Podle věstníku veřejných zakázek se jedná o celkovou rekonstrukci části C a D, která zahrne i servisní činnost výtahů a schodišťové plošiny. Předpokládaná cena tendru bez DPH je 124 milionů korun. Práce mají po podpisu smlouvy s vítězem trvat maximálně necelé dva roky. Akce si vyžádá ochranná opatření před účinky azbestu, protože je v prosklené fasádě. Kromě její výměny se vybudují nové výtahy a kompletně se přebuduje interiér s technickým zázemím a obvodový plášť se zateplí.

Majetkové spory

S budovou byly kdysi problémy kvůli vleklým majetkovým sporům mezi městem a státem. Kvůli nim a přípravě na rekonstrukci museli živnostníci předčasně opustit komerční prostory. Většina objektu patřila městu, které ho v roce 2009 směnilo se státem za jeho polovinu budovy radnice. Od té doby začala nevyužívaná polovina nebytového domu rychleji upadat, až zpustla.

V podobném špatném stavu je i nedaleký zavřený městský kulturní dům Repre, který čeká na rekonstrukci skoro dvacet let. O dalším vývoji rozhodne nové zastupitelstvo po zářijových volbách. Případná přestavba Repre bude pro město levnější. Primátor Jan Paparega v pondělí 19. září oznámil, že radnice získá dotaci z Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI) ve výši 360 milionů korun. „Mohu si konečně s mými kolegy oddechnout s tím, že jsme zajistili financování jedné z významných ikon našeho města, kulturního stánku, který Mostečanům schází,“ podotýká primátor.

Z významných budov v centru Mostu se nyní vylepšuje obchodní dům Central, jehož vlastník investuje do oživení venkovních prostor a do eskalátoru na vstupu ze třídy Budovatelů.