Na seznamu kandidátů jsou manželé a akademičtí malíři Karel Bořecký a Helena Ambrosová, MUDr. František Rybář, lékař oddělení traumatologie mostecké nemocnice, MUDr. Leoš Rychlý, primář Nemocnice následné péče Most, Ing. Helena Veverková, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka a členka dozorčí rady Czech Coal a Mostecké uhelné, PhDr. Jan Rytina, Csc., vysokoškolský pedagog, podnikatel Jiří Kroužek, PaedDr. Josef Zedník, pedagog a ředitel Základní umělecké školy v ulici Moskevská, kolektiv Ústavu archeologické a památkové péče v Mostě, Kamila Lejčková, vedoucí souboru mažoretek při Základní umělecké školy v ulici Obránců míru, Jaroslav Tačner, předseda tenisového klubu v Mostě, Pavel Měska, ředitel divize účelových zařízení Technických služeb města Mostu a propagátor ledního hokeje v Mostě, a Zdeněk Bartoníček, vedoucí technik Městského kina v Mostě. Veřejnost navrhla na cenu také dvě osobnosti, které již zemřeli, Mgr. Zdeňka Pátka, ředitele 7. ZŠ, a MUDr. Václava Strádala, lékaře interního oddělení mostecké nemocnice. „Návrhy předáme komisi školské a kulturní, poté je projednají poslanecké kluby zastupitelstva,“ sdělila Deníku Ludmila Brisudová, vedoucí oddělení kultury a památkové péče magistrátu. Rozhodnutí padne zřejmě až ve druhém pololetí tohoto roku. Cena města Mostu je podle svého statutu především morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, která mají vztah k městu Most, a za přínos k rozvoji města ve všech oblastech života. Cena je udělována obvykle lidem, kteří se v Mostě narodili nebo v něm prožili část svého života. Oceněný získává věcnou cena, pamětní list a finanční odměna 25 tisíc korun.