Radní doporučují zastupitelům udělit cenu Vladimíru Roučkovi za celoživotní práci, intenzivní činnost pro přežití jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Také za související činnosti v oblasti hornictví, za aktivity pro stabilitu regionu v období změn po roce 1989 v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Dále pak i za aktivity v oblastech podpory rozvoje regionu včetně rozvoje města Mostu i krušnohorských obcí.