„Na rozdíl od loňského léta se letos bude muset na pravidelnou vícedenní letní odstávku teplé vody připravit jen část obyvatel Mostu a Litvínova. Komořanská teplárna totiž nebude kvůli potřebné diagnostice, údržbě a opravám rozvodů odstavovat od dodávek teplé vody obě města plošně," informovala ve čtvrtek Miloslava Kučerová, mluvčí komořanské teplárny United Energy.

V místech, kde stav zařízení vyžaduje jen drobné zásahy, budou dodávky teplé vody přerušeny jen na několik hodin, případně jeden či dva dny.

"Některé opravy a rekonstrukce jsou však velmi rozsáhlé, rovněž jako i dokončení investičních akcí, které započaly v loňském roce. Část domácností a odběratelů tak zůstane bez teplé vody až několik dní," uvedla mluvčí.

Nejdelší odstávka po dobu téměř tří neděl (od 4. 7. – 24. 7.) se bude týkat lokality „Litvínov střed" (ul. Ukrajinská, Podkrušnohorská, Valdštejnská, Ruská, Tylova, Soukenická, Studentská, Alešova, Tyrše a Fűgnera), kde bude dokončena generální oprava tepelné sítě v centru města, jež byla zahájena v loňském roce.

Konkrétní odběrná místa, kterých se přerušení dodávek teplé vody týká a přesné termíny odstavení tepla, najdou odběratelé začátkem května na webových stránkách společností United Energy a Severočeská teplárenská.

„Obyvatele měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.ue.cz a www.setep.cz, za pomoci obou radnic i informačních letáků předaných jednotlivým správcům odstavených objektů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969," dodala Kučerová.

Firma si podle ní uvědomujeme, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel. "Věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají", doplnila Kučerová.

LITVÍNOV

ODSTÁVKA/TERMÍN/ROZSAH

Začátek 4. 7. od 8:00 h, konec 24. 7. V 10:00 h

VS 9 - Tyrše a Fűgnera čp. 776-777, 778-779, PKH čp. 950-959, 2052-2055, 2056-2058, Alešova - čp. 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 947, Tylova čp. 2074-2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081-2083, 5. MŠ čp. 2085, 2067, 2068-2070, 2071-2073, 992, 993, 994, 995, Valdštejnská - čp. 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066, 2121, VS 7 - lékárna čp. 999, gymnázium čp. 640, Studentská čp. 2090-2094, 2097, 2122, Zámecký park čp. 2001-2003, 2004-2006, 2007-2011, 664, 697, úřad práce čp. 2018, Bílý sloup čp. 2088, 2087, 2086, 510, MACAR, VS 8 - Ukrajinská čp. 881-882, 883-884, 926-927, 928-929, 997-998, 888, 889-890, 899-900, Valdštejnská čp. 913-915, 922-924, 916-918, 919-921, Ruská čp. 931-932, 933-934, 935-936, 937-938, 939-940, 941-942, 943-944, 1. ZŠ čp. 2059, Chemoprojekt čp. 945, 886-887, 823, 885, Studentská čp. 893-894, 895-896, 897-898, 982, Soukenická čp. 891-892, 981, Tyrše a Fűgnera čp. 2123-2125, Speciální škola čp. 991, VS Plavecký bazén, VS SCHOLA HUMANITAS

8. 7. 6:00 – 18:00

Odstaven celý Litvínov a Janov

14. 7. 6:00 – 18:00

VS Prodejna koberců, VS Hotelový dům, VS 6/948 - FÚ, VS 6/949 - Zdravotní středisko, VS 6/1 - Zámek, VS 6/2012, VS 6/749, VS Archiv MÚ Litvínov, VS Dopravní podnik, VS 6/827, VS 6/829, VS 6/835, VS 6/836a, VS 6/839, VS 6/831, VS 6/833, VS 6/840, VS 6/843, VS 6/844, VS 6/911, VS 6/846, VS 6/849, VS 6/850

17. 7. VS 6:00 – 16:00

4/2020, VS 4/2019, VS 4/2025

20. 7. 6:00 – 16:00

VS DSS Litvínov-Zátiší 177

24. 7. 00:00 – 10:00

VS NS Máj - čp. 2117, VS 10/2099 - Tylova čp. 2098-9, VS 10/2100 - Valdštejnská čp. 2100 (pošta), VS 10/2102 - Valdštejnská čp. 2101-5, VS 10/2107 - Valdštejnská čp. 2106-7, VS 10/2108a - Valdštejnská čp. 2108-9, VS 10/2110 - Valdštejnská čp. 2110, VS 10/2112 - Valdštejnská čp. 2111,2112,2113, VS 10/2114 - Valdštejnská čp. 2114,2115,2116, VS 11 - Boženy Němcové čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 822, 823, 824, Valdštejnská čp. 819, 820, 821, VS 9 - Tyrše a Fűgnera čp. 776-777, 778-779, PKH čp. 950-959, 2052-2055, 2056-2058, Alešova - čp. 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 947, Tylova čp. 2074-2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081-2083, 5. MŠ čp. 2085, 2067, 2068-2070, 2071-2073, 992, 993, 994, 995, Valdštejnská - čp. 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066, 2121, VS Poliklinika

MOST

Začátek 15. 6. od 7:00, konec 23. 6. ve 14:00

(ul. Pionýrů) VS Hrabák, VS RVM Čepirohy II, VS RVM Čepirohy, VS 9 - VŠFS čp. 2806; úřad čp. 2921; bl. 327 (čp. 2726-2728); bl. 330 (čp. 2732-2733); bl. 328 (čp. 2767-2768); bl. 390 (čp. 2955-2956)

Začátek 23. 6. od 6:00, konec 24. 6. v 20:00

(ul. Báňská) VS 31A Kordy (bez dodávky TV) (VS Hrabák a VS RVM Čepirohy II, VS RVM Čepirohy mají náhradní zdroj)

Začátek 22. 6. od 8:00, konec 30. 6. v 15:00

(ul. Růžová) OS čp. 675; KB čp. 666; bloky 533 (čp. 307-310); 539 (1240); 535 (čp. 1239); 531 (čp. 671); 530 (čp. 673); 529 (čp. 1054-1063, 1117-1120); 528 (čp. 1123-1127); 532 (čp. 1366-1369); 534 (čp. 303-306); 527 (čp. 859-863)

Začátek 30. 6. od 8:00, konec 7. 7. v 8:00

(ul. F. Halase) bl. 249 (čp. 2584, 2585); bl. 250A (čp. 2575-2577); bl. 250B (čp. 2578-2580); bl. 251 (čp. 2586-2588); bl. 

3. 7. 6:00 – 20:00

(ul. J. Haška J. Wolkera, U Stadionu, K. H. Máchy, J. Kubelíka, V. Řezáče)

VS 56 - MŠ Borovského čp. 1145; SmM 1142; bloky 540 (čp. 524-526); 514 (čp. 1049-1053, 1148-1152); 517 (čp. 143-146); 515 (čp. 1155-1158); 516 (čp. 850-853), VS 62 - Domov pro seniory - čp. 404; bl. 573 (čp. 340-343); bl. 571 (čp. 393-399); bl. 570 (čp. 400-402), VS TESCO, VS Mobilpark, VS Elektra Petráš, VS 50 - 3. ZŠ (3. ZŠ - čp. 1028); čp. 248; 428, VS 51 (TS - čp. 714); bl. 407 (čp. 1857); bl. 408 (čp. 1776); bl. 409 (čp. 113-116); bl. 401 (čp. 1349-1352,1354-1357,1361-1364); bl. 410 (čp. 1461-1464); bl. 411 (čp. 975-978), VS NS SEVER - čp. 344, VS 61 - bl. 576 (čp. 345-349); bl. 574 (čp. 368-373); bl. 575 (čp. 421), VS Železniční stanice, VS 53 (čp. 1753), ZUŠ - čp. 13, knihovna - čp. 12; katastr - čp. 223; Okresní soud - čp. 2; bl. 505 (čp. 1470-1473,1537-1542); bl. 506 (čp. 1306-1309);bl. 508 (čp. 1138-1141); bl. 587 (čp. 1334,1335);bl. 510 (čp. 1592); bl. 511 (čp. 1591); bl. 507 (čp.1336-1339) VS Budova policie Most, VS ABC budovy, VS ZS Salvus, VS 58 - Sportovka čp. 2428, nábytek čp. 2383, VS 59 - Truhlářství čp. 618, Svaz neslyšících čp.1853; bl. 519 (čp .1128-1136); bl. 518 (čp. 129-142); bl. 520 (čp.887-890), VS Dětský domov - Dětský domov čp. 1146

Začátek 3. 7. od 6:00, konec 13. 7. ve 12:00

(ul. J. Kubelíka, V. Řezáče)

VS 53 (čp. 1753), ZUŠ – čp. 13, knihovna - čp. 12; katastr - čp. 223; Okresní soud - čp. 2; bl. 505 (čp. 1470-1473,1537-1542); bl. 506 (čp. 1306-1309);bl. 508 (čp. 1138-1141); bl. 587 (čp. 1334,1335);bl. 510 (čp. 1592); bl. 511 (čp. 1591); bl. 507 (čp. 1336-1339) VS Budova policie Most, VS ABC budovy, VS ZS Salvus, VS 58 - Sportovka čp. 2428, nábytek čp. 2383, VS 59 - Truhlářství čp. 618, Svaz neslyšících čp. 1853; bl. 519 (čp. 1128-1136); bl. 518 (čp. 129-142); bl. 520 (čp. 887-890), VS Dětský domov - Dětský domov čp. 1146

Začátek 3. 7. od 8:00, konec 23. 7. v 15:00

(ul. U Stadionu) POS 51 čp. 714; bloky 407 (1857); 408 (1776); 409 (113-116); 401 (1349-1352, 1354-1357, 1361-1364); 410 (1461-1464); 411 (975-978)

9. 7. 8:00 – 15:00

(ul. Z. Fibicha) TJ Baník Souš čp. 282; blok 391 (čp. 2958-2960)

Začátek 10. 7. od 8:00, konec 17. 7. ve 12:00

(ul. V. Nezvala) MŠ Pujmanové čp. 2535, Most k naději, čp. 1929, bloky 210 (čp. 2485-2487); 215 (čp. 2451-2453); 214 (čp. 2448-2450); 201 (čp. 2288-2290); 202 (čp. 2303-2305); 203 (čp. 2291-2293); 204 (čp. 2442-2444); 213 (čp. 2473-2476); 217 (čp. 2445-2447); 216 (čp. 2457-2460); 211 (čp. 2436-2438); 200 (čp. 2431-2435); 212 (čp. 2469-2472)

16. 7. 6:00 -12:00

(ul. Topolová, Lipová, Lidická, Kpt. Jaroše, Česká) VS Topolová 1456, VS Střední průmyslová škola, VS 704 - MŠ Růžová (čp. 1407, 1427), bl. 523 (čp. 2070), bl. 522 (čp. 2071), bl. 566 (čp. 2072), Policie ČR (čp. 1406), Softex - čp. 1426, Dětský diagnostický ústav - čp. 1408, bl. 521 (čp. 1687-1691), bl. 524 (čp. 3080-3095), 14.ZŠ - čp. 1692, bl. 546 (čp. 1347), bl. 547 (bl. 1348), VS Zvláštní škola, VS 705 - bl. 533 (čp. 307-310), bl. 539 (čp. 1240), Obchodní středisko - čp. 675, KB Most - čp. 666, bl. 535 (čp. 1239), bl. 531 (čp. 671), bl. 530 (čp. 673), bl. 529 (čp. 1054-1063, 1117-1120), bl. 528 (čp. 1123-1127), bl. 532 (čp. 1366-1369), bl. 534 (čp. 303-306), bl. 527 (čp. 859-863), VS Lipová Blok 526, VS Divadlo Rozmanitostí, VS ZS Topolová, VS Blok 564 Topolová, VS Blok 565 Topolová, VS Blok 541 Růžová, VS DVS 3 čp.3096 (čp. 3096-3098), VS DVS 2 čp.3100 (čp. 3099-3103), VS DVS 1 čp.3105 (čp. 3104-3109), VS ALBERT- Most, Topolová 1513, VS 710-Koupaliště, VS 801 - bl. 616 (čp. 96), bl. 646 (čp. 1021-1022), bl. 647 (čp. 1023-1024), bl. 648 (čp. 1025-1026), Centrum volného času - čp. 1020, bl. 625 (čp. 375-382), bl. 626 (čp. 476-484), bl. 618 (čp. 97), bl. 617 (čp. 98), bl. 624 (čp. 424-427), VS 802 - MŠ Lidická - čp. 44, bl. 607 (čp. 22-28), bl. 601 (čp. 80, 82-84), bl. 602 (čp. 60-70), bl. 604 (čp. 29-33), VS 803 - KAHAN (čp. 99, 805, 390, 803, 804), bl. 606 (čp. 34-37), bl. 600 (čp. 71,72,74-79), bl. 603 (čp. 48-50), VS 804 - bl. 652 (čp. 59), KAHAN (čp. 806,807,1841,819), Medůza - čp. 808, MŠ Komenského - čp. 311, bl. 611 (čp. 497-501), bl. 610 (čp. 510-514), bl. 608 (čp. 51-56), bl. 651 (čp. 57), bl. 609 (čp. 88-93), VS 805 - bl. 614 (čp. 518-522), bl. 649 (čp. 534), bl. 650 (čp. 535), bl. 613 (čp. 537-543), bl. 612 (čp. 448-453), 15.ZŠ - čp. 474 (hlavní budova, jídelna), VS 806 - bl. 619 (čp. 470), bl. 622 (čp. 296), bl. 623 (čp. 297), bl. 629 (čp. 298), bl. 620 (čp. 471), bl. 627 (čp. 648-657), bl. 628 (čp. 754-759), VS 807 - MŠ Marxe - čp. 798, ŠUJAN s.r.o. - čp. 843, bl. 632 (čp. 573-576), bl. 636 (čp. 734), bl. 637 (čp. 735), UNITED MEDIA - čp. 1189, bl. 633 (čp. 722-726), bl. 634 (čp. 729-732), VS 808 - ZS Albrechtická - čp. 1075, MŠ Albrechtická - čp. 503, Penzion pro seniory - čp. 1074, bl. 642 (čp. 572), bl. 640 (čp. 578), bl. 630 (čp. 590-595), bl. 631 (čp. 611-615), Středisko služeb Alfa - čp. 842, Tělocvična - čp. 1076, ADIGO s.r.o. - čp. 504, VS Česká Blok 621, VS Kpt. Jaroše Blok 605

16. 7. 6:00 – 18:00

(ul. Česká, Albrechtická, K. Marxe) VS 801 - bl. 616 (čp. 96), bl. 646 (čp. 1021-1022), bl. 647 (čp. 1023-1024), bl. 648 (čp. 1025-1026), Centrum volného času - čp. 1020, bl. 625 (čp. 375-382), bl. 626 (čp. 476-484), bl. 618 (čp. 97), bl. 617 (čp. 98), bl. 624 (čp. 424-427), VS 802 - MŠ Lidická - čp. 44, bl. 607 (čp. 22-28), bl. 601 (čp. 80, 82-84), bl. 602 (čp. 60-70), bl. 604 (čp. 29-33), VS 806 - bl. 619 (čp. 470), bl. 622 (čp. 296), bl. 623 (čp. 297), bl. 629 (čp. 298), bl. 620 (čp. 471), bl. 627 (čp. 648-657), bl. 628 (čp. 754-759), VS 807 - MŠ Marxe - čp. 798, ŠUJAN s.r.o. - čp. 843, bl. 632 (čp. 573-576), bl. 636 (čp. 734), bl. 637 (čp. 735), UNITED MEDIA - čp. 1189, bl. 633 (čp. 722-726), bl. 634 (čp. 729-732), VS 808 - ZS Albrechtická - čp. 1075, MŠ Albrechtická - čp. 503, Penzion pro seniory - čp. 1074, bl. 642 (čp. 572), bl. 640 (čp. 578), bl. 630 (čp. 590-595), bl. 631 (čp. 611-615), Středisko služeb Alfa - čp. 842, Tělocvična - čp. 1076, ADIGO s.r.o. - čp. 504, VS Česká Blok 621 6:00 – 18:00 h

Začátek 17. 7. od 8:00, konec 24. 7. v 8:00

(ul. M. Švabinského, Z. Fibicha) ZS čp. 2825; Severka čp. 2844; MŠ Fibicha 2822; bl. 286 (čp. 2589-2592); bl. 284 (čp. 2593-2595); bl. 285 (čp. 2626-2628); bl. 275 (čp. 2645-2647); bl. 289 (čp. 2656-2658); bl. 287 (čp. 2663-2666); bl. 291 (čp. 2667-2669); bl.290 (čp. 2823,2824); bl. 288 (čp. 2839,2840), VOŠ 2778; čp 1575; 1578; bl.252 (čp. 2619-2621

23. 7. 6:00 – 19:00

(ul. J. Haška) VS 56 - MŠ Borovského čp. 1145; SmM 1142; bloky 540 (čp. 524-526); 514 (čp. 1049-1053, 1148-1152); 517 (čp. 143-146); 515 (čp. 1155-1158); 516 (čp. 850-853)
6:00 – 19:00 h

Začátek 17. 8. od 8:00, konec 24. 8. v 8:00

(ul. Lidická) SmM 1020; bl. 616 (čp. 96); bl. 646 (čp. 1021, 1022); bl. 647 (čp. 1023,1024); bl.648 (čp. 1025, 1026); bl. 625 (čp. 375-382); bl. 626 (čp. 476-484); bl. 618 (čp. 97); bl.617 (čp. 98); bl.624 (čp. 424-427); bl. 645 (čp. 1029-1036), MŠ Lidická 44; bl. 607 (čp. 22-28); bl. 601 (čp .80-84); bl. 602 (čp. 60-70); bl. 604 (čp .29-33)