Územní pracoviště Celního úřadu v Mostě v příštím roce zanikne. Desítky zaměstnanců přesídlí do rekonstruované celní pobočky v Chomutově, která bude mít na starost západ Ústeckého kraje. Po sloučení obou pracovišť bude podle celní správy činnost úřadu efektivnější a úspornější. O východní část kraje se postará ústecký celní úřad. Záměr je součástí chystaných změn v celostátní sítí celních úřadů. Ze 43 územních pracovišť v celé ČR by jich mělo skončit 10 a mezi nimi i mostecké, které má minimum zaměstnanců.

„Ústecký kraj je nutné vnímat jako celek. Jeho obslužnost bude v oblasti Podkrušnohoří zajištěna,“ sdělil Deníku ředitel Celního úřadu pro Ústecký kraj Jiří Marbach. Jednu část hraničního okresu Most obslouží úřad v Ústí nad Labem, druhou část jeho územní pracoviště v Chomutově. „Dotčené subjekty si budou moci vybrat, co bude pro ně výhodnější,“ dodal Marbach.

Rušení celní pobočky v Mostě odmítá Hospodářská a sociální rada Mostecka (HSRM), která sdružuje obce, firmy a odbory. Podle její předsedkyně Heleny Veverkové přijde okres o sídlo důležité státní služby s kvalifikovanými lidmi. „V Mostě již došlo ke zrušení detašovaného pracoviště Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byly přesunuty do Chomutova,“ upozornila Veverková. HSRM v pondělí schválila usnesení, ve kterém nesouhlasí s odchodem celníků do Chomutova, a pro změnu nevidí důvod. Podle HSRM se Mostecko potýká s řadou ekonomických a sociálních problémů a stát ho má podporovat, a ne oslabovat.

„Celní úřad je další instituce, která opouští město Most, což mě velmi rozčílilo. Nenecháme to jen tak být,“ řekl předseda Okresní hospodářské komory v Mostě Rudolf Jung.

Podle něj je nutné, aby si Most veřejné instituce udržel. Dojíždění podnikatelů do Chomutova označil za komplikaci.

Celní pobočka by mohla v Mostě skončit ve druhé polovině roku 2020. Marbach nevylučuje dřívější termín, protože odcházejí další zaměstnanci. Rozhodování o slučování se podle něj řídilo například tím, že celní správa využívá digitální technologie a jednodušší obchodní operace a je pro ni personálně i finančně výhodnější udržovat jedno větší územní pracoviště než dvě malá. „Určitou roli sehrála i skutečnost, že v Chomutově jsou pracovní prostory pro zaměstnance celního úřadu nově rekonstruované,“ dodal ředitel.

Sloučením podle něj nedojde k rušení pracovních míst ani k propouštění. „Místa a pracovníci budou převedeni na jiné pracoviště a budou zohledněny jejich potřeby,“ uvedl Marbach v dopise, který zastal HSRM.

Pokud by celní správa vyhověla mosteckému protestu, musela by zrušit pracoviště v Chomutově, což by podle Marbacha znamenalo zhoršení služeb. Vedení krajské celní správy už firmy o chystaných změnách informovalo a nabídlo jim pomoc pro zvládnutí přechodu na jiné pracoviště.

Mostecký celní úřad sídlí v pronájmu ve Velebudicích a zajišťuje celní a daňovou agendu, správu příjmů a vymáhání. Zaměstnává 40 lidí, z toho 18 civilních pracovníků.

Změnám ve státní správě čelí i sousední Litvínov, kde radnice nedávno zkritizovala plánované omezování činnosti místního finančního úřadu. Ten má od příštího roku pracovat v utlumeném režimu a přestěhovat se do menšího, aby ušetřil. Je proti tomu městské zastupitelstvo a Svazek obcí v regionu Krušných hor.