Budova se stovkou lůžek je součástí společnosti Krajská zdravotní, které patří mostecká nemocnice. Ta stojí v jiné městské části zhruba kilometr od Zahražan. Podle společnosti plány s budovou na Zahražanech vycházejí z generelu rozvoje mostecké nemocnice, kde je v záměru vybudovat zcela nová oddělení, prostory a zázemí, které poskytnou kvalitnější péči všem pacientům i zlepšení podmínek pro práci zdravotníků. „Bavíme se zde o horizontu pěti, deseti až pětadvaceti let. Prodej budovy v Zahražanech v tuto chvíli není na pořadu dne,“ upozornila mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková.

Kuloární zpráva, že se údajně chystá prodej budovy a stěhování oddělení následné péče do nemocnice nedávno řadu lidí vylekala. V říjnu přijeli na Zahražany zástupci Krajské zdravotní a hejtmanství, aby vysvětlili situaci. „Atmosféra byla uklidněna,“ sdělil Deníku jeden ze zaměstnanců oddělení následné péče.

O Zahražanech se debatovalo i na posledním zasedání mosteckého zastupitelstva, kde toto téma otevřel komunální politik a praktický lékař Roman Houska. Podle něj se objevily informace o tom, že si Krajská zdravotní nechala vypracovat odhad ceny nemovitosti. „Z toho logicky vyplývá otázka, jestli tu jsou nějaké myšlenky, že by se tato budova prodala,“ uvedl Houska.

Vánoční trh na 1. náměstí v Mostě dopoledne ve středu 6. prosince.
Vánoční trh v Mostě nezdražil. Máme rozum, tvrdí prodejci. Svařák je za padesát

Podle mosteckého zastupitele a hejtmana Jana Schillera se kolem celé záležitosti zbytečně šířila panika a odhad ceny ještě neznamená, že se objekt na Zahražanech bude prodávat. Hejtman potvrdil, že věc souvisí s rozvojem mostecké nemocnice a s analýzou majetku Krajské zdravotní kvůli možnému čerpání výhodných úvěrů s podporou EU. „Je to dlouhodobý záměr, který není v horizontu jednoho roku či dvou let. Chceme oddělení následné péče přemístit do areálu nemocnice, která by byla ideálním místem,“ sdělil Schiller. Podle něj by se péče zefektivnila a například by odpadlo převážení pacientů sanitou. Jako jednu z možností uvedl využití budovy bývalé infekce v areálu nemocnice, protože je mimo jiné propojena podzemním tunelem s dalšími pavilony, což usnadňuje transport pacientů.

Pokud dojde ke stěhování následné péče, kraj se bude podle hejtmana snažit, aby budovu na Zahražanech obsadily sociální služby. Například kvůli stárnutí populace se očekává vyšší poptávka po pobytových službách pro seniory. Vše však bude záviset na dotační politice a aktuálních trendech. Případný prodej označil hejtman za krajní řešení, které může nastat po vyčerpání všech možností.

Podle mostecké a krajské zastupitelky Aleny Dernerová je odhadní cena 79 milionů korun. „To mi přijde dost málo za tak velký objekt,“ řekla s odvoláním na předchozí nákladné opravy zahražanské budovy. Zastupitelka však uvítala, že se s budovou zatím nic dělat nebude a zdravotnické služby v ní zůstávají.

Zavřený kulturní dům Repre v Mostě, čtvrtek 30. listopadu.
Stovky lidí podepisují žádost o zastavení zakázky na Repre. Město neustupuje

Kdyby došlo ke stěhování oddělení následné péče a vlastník by za něj nenašel náhradní využití, budova na Zahražanech by podle realitního makléře Radka Molíka s velkou pravděpodobností nezůstala dlouho opuštěným objektem. V případě prodeje by se zřejmě objevil investor, který by budovu koupil a upravil na bytový dům. „Ta budova má velký potenciál,“ řekl Molík.

Zahražany jsou klidnou a atraktivní lokalitou pro bydlení. Shodou okolností ve stejné ulici, kde je nemocniční budova, Molíkova realitní společnost prodávala nadstandardní byty, které vznikly úpravou někdejší luxusní vily a bývalého sídla Domu dětí a mládeže. „Nebyl problém prodat byt za čtyři miliony korun,“ uvedl Molík.

Podle něj má nemocniční budova hodnotu desítek milionů korun a další miliony by stála přestavba. O ceně bytů by pak rozhodla nejen jejich velikost, ale třeba i vzhled a využití přilehlé zahrady. Kupců by podle Molíka mohlo být dost, protože v převážně panelákovém Mostě chybí velké atypické byty. „Řada lidí nechce kupovat dům za deset milionů, raději si koupí větší byt za polovinu,“ řekl realitní makléř. Zájemci by například mohli prodat menší byt ve starší zástavbě za 1,5 milionu korun, přidali by půl milionu z úspor a na zbytek by si vzali úvěr. „Byl by to určitě zajímavý záměr,“ okomentoval Molík případný prodej nemocničního objektu na Zahražanech.

Doprava v Mostě. Ilustrační foto
Nové jízdní řády přinesou na Mostecku drobné změny, přibude nový školní spoj

Následná péče spadá pod nemocnici v Mostě od roku 2015, předtím byla samostatným krajským zařízením, Nemocnicí následné péče v Mostě (NNP). Současné oddělení poskytuje doléčení a rehabilitaci pacientům s převážně chronickými chorobami. V podstatě se jedná o lůžkovou dlouhodobou péči o nemocné, u kterých se očekává zlepšení zdravotního stavu a návrat do normálního života. Oddělení přebírá pacienty hlavně z jiných oddělení mostecké nemocnice. Poptávka po této službě je enormní a podle Krajské zdravotní by se obsadilo i dvě stě lůžek.

Oddělení sídlí v historické budově z roku 1903, která původně sloužila jako sirotčinec. Během 2. světové války objekt využívalo gestapo, pak v něm byly kanceláře, oddělení neurologie, oční, krční a ušní. V 90. letech minulého století se z budovy stala Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), která spadala pod nemocnici v Mostě, ale poté se osamostatnila pod názvem Nemocnice následné péče v Mostě. Ústecký kraj ji převzal od okresu v roce 2003.

Následná péče se má přestěhovat do areálu mostecké nemocnice do roku 2047. Předpokládá to záměr kompletní modernizace nemocnice, kde je v plánu například nová budova urgentního příjmu, samostatný pavilon psychiatrie, parkovací dům a bytové domy pro zdravotnický personál. Největší investiční program v historii nemocnice si vyžádá několik miliard korun a je součástí schváleného generelu, který loni představilo v Mostě vedení společnosti Krajská zdravotní. Generel je ucelený plán, který řeší postupnou proměnu areálu nemocnice. Zahrnuje rekonstrukce, nové stavby, zlepšení technické infrastruktury a efektivnější organizaci provozu. Vize, na kterou navážou jednotlivé investiční projekty podle aktuálních priorit, se s architekty připravovala půl roku.