V Meziboří žijí lidé v městské ubytovně v čísle 107, podle starosty Miroslava Humla tam někteří bydlí již poměrně dlouho. „Ubytovna by neměla být napořád, ale měla by lidem sloužit k přechodnému období, než si své problémy vyřeší,“ řekl starosta. Změna zákona totiž žadatelům o doplatek na bydlení ukládá, aby doložili trvalé bydliště a nájemní smlouvu. „Nájemní smlouvu ale v naší ubytovně dát lidem nemůžeme. Přineslo by to mnoho komplikací a navíc parametry ubytovny nám to neumožňují,“ vysvětlil Huml. Pokud pak nebudou mít ubytovaní na zaplacení nájmu, město je nechá vystěhovat na ulici, vedení se však toho neobává, proč by prý tito lidé neměli na nájem, když mají peníze na automaty. Ani v Litvínově nemají z bezdomovců strach. „Pokud opravdu někdo skončí na ulici, postaráme se o něj,“ řekl místostarosta Martin Klika a reagoval tak na výtky majitelů soukromých ubytoven, že když neplatiče neubytují, skončí na ulici. Když je naopak ale přijmou, tak ubytovny kvůli dluhům krachují.