Litvínov dá dohromady Integrovaný plán sídliště Janov, jehož prostřednictvím budou moci vlastníci bytů žádat o peníze na rekonstrukce poničených domů.

„Pokud bychom integrovaný plán neměli, vlastníci bytů by se jako soukromý subjekt nemohli o tyto dotace na projekty ucházet,“ uvedl starosta Litvínova Milan Šťovíček.

Litvínov se před nedávnem rozhodl nespoléhat na stále slibovanou pomoc od státu, která nepřichází, a chce vyřešit současnou situaci v Janově vlastními silami. Město není povinné Integrovaný plán rozvoje zpracovat, protože nedosahuje požadovaného počtu obyvatel. Přesto se rozhodlo této možnosti čerpání peněz z Evropské unie využít.

Problémem je, že město již není několik let vlastníkem bytů v Janově. Proto rada města ustanovila řídící výbor, v němž budou nejen zástupci města, ale i členové Osadního výboru Janov a hlavně vlastníci bytů v Janově, tedy společnost Haines a Krušnohor. Plán rozvoje musí zahrnovat nejen regeneraci bytových domů, ale i revitalizaci veřejných prostranství. „Podmínkou je, že část musí jít na regeneraci bytů, což je problém, protože městu už nepatří žádné byty,“ potvrdila vedoucí odboru regionálního rozvoje Monika Černá.

Řídící výbor se tak stane prostředníkem mezi městem, institucemi, které o dotace budou žádat a Evropskou unií. Všechny návrhy tedy projdou pod rukama výboru, který určí, zda jsou v souladu s plánem a zahrnou jej do něj.

Vlastníci bytů zájem o zapojení se do plánu rozvoje jednoznačně mají. „Je nutné udělat cokoliv proto, aby se situace, která v Janově je, zlepšila. Máme zde hodnotný majetek, který vzhledem k okolnostem na sídlišti, klesá na hodnotě,“ sdělil ředitel společnosti Haines Ivan Rychecký. Velkým problémem je podle jeho slov nekončící boj s dlužníky. „Není to jen problém Janova, ale shodli jsme se společně s městem na tom, že by se mělo docílit legislativní změny, která by narůstání dluhů zamezila,“ dodává Rychecký.

První by měly být opraveny domy, poté se až může začít se zvelebováním veřejných prostranství. „Chceme zde nejen vybudovat nová parkoviště, ale i dětská hřiště, osvětlení, chodníky či parky,“ uvedl místostarosta Litvínova Martin Klika.

Dalším problémem je, že projekty, které zde budou realizované musí žadatel udržet po dobu pěti let. Mnozí se tak obávají, že při současné situaci v Janově to bude velmi těžký úkol.

O dotace v rámci plánu budou moci na základě výzvy od města požádat i další subjekty, které v Janově vyvíjejí činnost k jeho rozvoji. Součástí plánu budou i projekty zaměřené na práci s obyvateli příslušné čtvrti, hlavně v oblasti zvyšování zaměstnanosti, podpory vzdělávání, práce s mládeží a prevence kriminality.