Rozšiřování města do okolní krajiny při klesajícím počtu obyvatel zanedbaných vnitřních sídlišť některé odborníky znepokojuje.

Budoucí podobu Mostu určí nový územní plán, jehož návrh se musel po dvou veřejných jednáních vypořádat s 229 námitkami a připomínkami. Týkaly se hlavně Vtelna a lokality V Sadech. Diskuze bude pokračovat, ale termín dalšího jednání s veřejností ještě není znám.