Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Mostě patří mezi ty, které k výsledkům testů studijních předpokladů přihlížet nebudou. „Výsledky testů do našich kritérií nezahrneme. Naše propagační kampaň obsahovala informace o přijímacích podmínkách, zohledňujeme především prospěchový průměr," uvedl zástupce ředitelky pro střední odborné školy Richard Kropáček.

Ani Střední průmyslová škola v Mostě nezahrnula testy obecně studijních předpokladů do podmínek pro přijetí ke studiu.

Pro litvínovské gymnázium nejsou výsledky testů hlavním kritériem pro přijetí. „Bude-li potřeba, přihlédneme k nim. Kritéria pro přijetí na naši školu jsou čtyři, výsledky testů obecně studijních předpokladů jsou až na třetím místě," sdělil ředitel školy Jan Novák.

Názory na testy studijních předpokladů jako možného kritéria pro přijetí ke studiu do maturitních oborů jsou různé. „Pokud budou testy pro všechny školy, tak je budu vítat. Pokud ne, budou zvýhodněny školy, které nejsou zřizovány Ústeckým krajem," vysvětlila ředitelka Střední průmyslové školy Hana Praženicová.

Ředitel litvínovského gymnázia s nařízenými zkouškami spíše nesouhlasí. „Domnívám se, že povinné testování 5. a 9. tříd je obdobné a přenositelné. Test obecných studijních předpokladů jako součást přijímacího řízení je tedy spíše zbytečný," uvedl Jan Novák. Srovnávací testy v 5. a 9. třídě děti vyplňují z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Model si vyzkoušelo několik vybraných škol, od roku 2012 se celoplošně rozšířil do všech základních škol.

Od tohoto typu přijímacích zkoušek do maturitních oborů kraj očekává zvýšení kvality vzdělávání. Cílem je více motivovat základní školy a jejich žáky k pečlivější přípravě k pokračujícímu studiu na střední škole. „Uchazeči mají jedinečnou šanci vyzkoušet si v praxi jeden z mnoha způsobů testování, neboť v rámci čtyřletého maturitního studia se s různými způsoby testování a zkoušení budou často setkávat," řekla k pilotnímu ročníku náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová.

Žáci ve dnech 22. a 23. dubna projdou testem pouze z obecných studijních předpokladů. Test se skládá z 60 úloh a časový limit pro jejich zodpovězení je 60 minut. Ve všech úlohách je možná jedna odpověď. Pokud se celý proces odzkouší a především osvědčí, mohou se v budoucnu testy zaměřit i na český jazyk, matematiku nebo anglický jazyk.

Testy připravila společnost SCIO, ta vytváří také národní srovnávací zkoušky, které nahrazují, nebo doplňují zkoušky pro uchazeče o studium na vysokých školách.