„Bylo by to jedinečné. Pokud mám správné informace, tak něco takového v Ústeckém kraji nikde není," říká ředitel Scholy Humanitas Ladislav Turbák.

Co přesně by u školy vzniklo? Podle oficiálního názvu by se jednalo o Interaktivní hmyzí centrum s pozorovatelnami, informativními tabulemi či prvky, které mají bavit i vzdělávat. „Hlavní sezona celého hmyzího hotelu by samozřejmě běžela od března do října, kdy je hmyz nejaktivnější, ale my tam chceme i pozorovatelny, díky kterým by bylo možné ho sledovat po celý rok," podotýká Turbák.

Cílovou skupinou projektu nejsou pouze studenti Scholy Humanitas, ale hlavně děti z litvínovských mateřských a základních škol, pro které „Humanitaska" v rámci Viany pořádá výukové dny. „Máme už geologický park a arboretum s označenými stromy. Přidali bychom tak další důvod, proč by sem školy a školky měly přijít. Mohlo by to směřovat k badatelsky orientovanému vyučování. Děti by mohly průběžně sledovat vývoj čmeláků, brouků a jiného hmyzu," pokračuje Turbák. Hmyzí hotel by byl přístupný i široké veřejnosti.

Nápad teď v první řadě musí schválit městské zastupitelstvo. Pokud se tak stane, pošle škola Ústeckému kraji žádost o dotaci. Celkové náklady na projekt jsou 162 tisíc. Dotace by v případě krajského souhlasu činila 129 tisíc. Zbytek částky by škola uhradila ze svého rezervního fondu.

Když vše klapne, začne se stavět v létě a hotovo bude do konce roku. „Doufám, že to vyjde a peníze získáme. Projekt by totiž obohatil celé Litvínovsko," uzavírá Ladislav Turbák.