Když se řekne GPR, laik si představí novou satelitní navigaci. Ve skutečnosti je to zkratka Globálního Plánu Revitalizace. Ten obsahuje seznam miliardových stavebních projektů, které mají zlepšit životy statisíců lidí v severozápadních Čechách.

GPR, který stále spoléhá na přísun zbylých peněz ze státních patnácti ekomiliard a na další dotace, pomáhá skoro deset let. A má pomáhat dál.
Teď, kdy další podpora je nejistá, tvůrci velkého plánu řeší, co ve velkém plánu změnit a zda ho prosazovat pod stejným názvem nebo ho změnit na křiklavější „protikrizový balíček“.

„Je to docela zásadní rozhodnutí,“ říká Helena Veverková, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka.

Soutěž s Moravou

Zatím se zdá, že značka GPR zůstane. Osvědčila se.

„Globální plán revitalizace už všichni znají,“ tvrdí Martina Havlová z teplické buňky okresních rad.

Otázkou zůstává, zda místní elity dokáží hájit zájmy regionu lépe než úspěšnější Moravané. Sílí hlasy požadující důraznější zapojení Ústeckého kraje. „Měli bychom pracovat jako spojenec a rádce krajské vlády,“ tvrdí Richard Falbr, šéf sdružení okresních rad. S vedením Ústeckého kraje se sejde v listopadu.

Náměstek hejtmanky Pavel Kouda užší spolupráci nevylučuje. „Chybí tah na branku,“ soudí. Totéž si myslí i poslanec Petr Červenka. „Moc se politikaří,“ připouští.

Obecní samosprávy v anketě pro sdružení uvedly, že za hlavní priority GPR nadále považují projekty na obnovu vyuhlené krajiny a rekonstrukce silnic, které pokračují příliš pomalu. Následuje řešení nezaměstnanosti, zdravotnictví a sociální oblasti, boj proti vzniku chudinských ghett, investice do vzdělávání, cestovního ruchu a přeměna opuštěných areálů v zóny podnikání.

Za vládou do Prahy

Pokud se regionální instituce rychle dohodnou na nové podobě GPR a možná údernějším prosazování, Falbr chce získat příslib další podpory ještě do červnových voleb. Plánuje setkání s premiérem a ministrem financí.

„Centrální vláda musí cítit závazek k postiženým regionům,“ míní Falbr, znepokojený útlumem investic do dopravní infrastruktury. „Skoro vše se hroutí,“ konstatuje Falbr. I proto se v kuloárech hovoří o zřízení kdysi zrušeného vládního zmocněnce pro region. „Bude boj o to, co kdo dostane,“ komentuje soutěživost regionů o peníze jeden z expertů hájící GPR.

Odbory navíc požadují, aby se velký plán více zaměřil na podporu zdravotnictví a sociální péči. „Jsou to spojité nádoby,“ říkají odboráři.
V Praze vyvolá GPR další diskuze. Místní elity totiž trvají na tom, aby na rekultivaci krajiny postižené průmyslem dával stát pětinu z celkového výnosu ekologické daně.