Jednání probíhala spíše na teoretické úrovni, ale po výstupu Karla Novotného z ČSSD na nedávném jednání zastupitelstva města Mostu se zdá, že se vše dalo do pohybu. Nebude tento pohyb spíš dalším krokem zpět?

Co okres, to babybox

Anglie babyboxy nepovolila, Německo a další evropské státy je postupně stahují. Na inkubátory, dýchací přístroje a další lékařskou techniku k záchraně dětských životů nejsou peníze, ale na babybox pro každý okres se nějaké vždycky najdou. A to i přesto, že statistiky dokazují, že tyto schránky pro odložené děti nijak nepřispívají ke snížení novorozenecké úmrtnosti. Dokonce i odborná veřejnost nahlíží na boxy kritickým pohledem. Své o tom ví i primář dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice Jiří Biolek.

„V srpnu se konalo odborné kolokvium na Úřadě vlády se zmocněncem pro lidská práva Kocábem a dalšími odbornými orgány. Zde se o tématu babyboxů hovořilo. Konečné stanovisko bylo vesměs negativní a bylo doporučeno, aby nedocházelo k jejich dalšímu šíření,“ říká primář.
Přes veškerou snahu lékařů, odborníků ze sociálně-právní oblasti, Ministerstva zdravotnictví i Fondu ohrožených dětí to vypadá, že tomuto novému druhu byznysu nelze nijak zabránit.

„Podle mě se jedná o populismus politiků a komerci. Politici se tím chlubí, ale my jako pediatři máme hájit zájmy dítěte. Vzniká tady etický problém – matka nechce být potrestána za odložení dítěte, proto volí babybox, ale existují i jiná řešení. Matky mají možnost odložit dítě po porodu v porodnici nebo pokud nechtějí, aby se o jejich porodu vůbec vědělo, využijí anonymního porodu. Na mostecké porodnici mluvíme v průměru o 3 až 4 dětech ročně, které jsou dány k adopci,“ bilancuje primář.

Odložené dítě, záhada pro pediatry

Jestli jde o komerční tah nebo ne, je až na místě druhém. V prvé řadě je tu odložené dítě, o kterém lékaři nic neví. Má vrozené vady nebo dědičnou chorobu? Jaká je pro nás a pro dítě velmi důležitá rodinná anamnéza? A pak je tu ještě Úmluva o právech dítěte, která hovoří o právu dítěte znát své biologické rodiče. Jak se tato úmluva uplatní v životě dítěte z babyboxu?

„Jelikož je babybox anonymní, nelze nikdy dohledat rodiče dítěte a to ani v případě, že ho odložila matka třeba bez vědomí otce či jiného člena rodiny, který by se býval o dítě postaral. To ale není vše, co se mi nelíbí. Nechápu část smlouvy, kterou mi předložil Ludvík Hess, předseda Občanského sdružení Babybox pro odložené děti. Nárokuje si, abych mu ihned hlásil veškerá odložení dětí do babyboxu, ale tím bych porušil lékařské tajemství. Tyhle informace asi potřebuje k tomu, aby každý případ odloženého dítěte zmedializoval a pouze tak vytvořil tlak na urychlený proces adopce,“ říka Biolek.
Skutečnost, že při adopci vzniká mnoho chyb vlivem tlaku masmédií s jejich přehnaným zájmem o miminka z babyboxu, potvrzuje i ředitelka kojeneckého ústavu v Mostě Milada Šilhová: „Můj názor na tuto problematiku se ve všech bodech shoduje s tvrzením primáře Biolka, názor s námi sdílí i vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí na mostecké radnici pan Jiří Bureš.“

A co na to strana druhá?

Stanovisko zastupitele Novotného, který rozdmýchal veřejnou diskuzi na toto téma, je jasné: „Tři měsíce zpátky jsem kontaktoval pana Ludvíka Hesse - zakladatele babyboxu v ČR, protože si myslím, že děti nepatří do popelnice, ale k rodičům. Aby těžká a komplikovaná životní situace žen, kterým se narodilo dítě, nekončila fatálně, jsou tu babyboxy. Z mého pohledu jednoznačně správná věc. Byť chápu i oponenturu části odborné veřejnosti proti těmto zařízením. Přispěl jsem určitou finanční částkou na zřízení babyboxu v Mostě. Klidně bych Vám i sdělil výši částky, ale nevím, zda by to bylo vhodné,“ uvedl.

Své sliby neplníme a je nám to jedno

Ať je to jak chce, situace skončila tak, jak řekla na zastupitelstvu dětská lékařka Alena Dernerová: „Je to o nás bez nás.“

Předseda Občanského sdružení Babybox pro odložené děti Hess totiž Deníku sdělil, že 8. září podepsal smlouvu s Krajskou zdravotní o umístěníschránky v mostecké nemocnici. Kdy a kde bude umístěna, neví, stejně jako netuší, kdo ji bude nakonec platit.

Na oficiálních stránkách jeho sdružení se můžeme dočíst, že po odložení dítěte do boxu dále sledují a podporují další vývoj dítěte. Jakým způsobem?
„Jedná se o takovou vizi, kterou jsme někdy měli, ale ve skutečnosti to neděláme,“ uvedl na pravou míru Hess.

Otázkou zůstává, co tedy babybox přinese. Právní ochranu nezodpovědným matkám, porušení ústavního práva dítěte znát své biologické rodiče nebo hlasy voličů té či oné straně? Až se dítě z babyboxu zeptá, kdo jsou jeho rodiče, který z politiků mu odpoví?

Alena Průšová