Až v ozbrojené střety mezi extremisty a policejními těžkooděnci vloni na podzim vyústily dlouhodobé problémy v soužití starousedlíků s nepřizpůsobivými přistěhovalci na panelovém sídlišti Janov v Litvínově.

Podle některých odborníků radnice dlouhodobě zanedbávala podporu občanských sdružení a nevládních organizací, které by mohly pracovat s některými skupinami janovských obyvatel.

„Město Litvínov též selhalo v preventivní funkci sociální politiky. Nevěnovalo dostatečnou pozornost lokalitě Janov a nepodporovalo terénní práci, která by mohla být podkladem například pro rozhodování při vyplácení sociálních dávek,“ poznamenal Jan Novak, odborník na extremismus a komisař služby kriminální policie a vyšetřování v Mostě.

Ve svém nedávno prezentovaném pilotním výzkumu Janova, který opřel o ojedinělé dotazníkové šetření, Novak naznačuje, že další konflikty jsou kvůli velké migraci obyvatel a sociálnímu odcizení velmi pravděpodobné.

Diskutujte se starostou

Tomu se chce za každou cenu vyhnout současné vedení radnice. „Janov je naší prioritou,“ říká starosta Litvínova Daniel Volák. Do starostovského křesla usedl letos v březnu, kdy vystřídal Milana Šťovíčka. O tom, jak se snaží se situací v Janově vypořádat, bude dnes kolem třetí hodiny odpolední hovořit s redaktory Deníku i vámy, občany. „Přijdu rád,“ potvrdil v úterý svoji účast.

Den s Deníkem se stává již tradiční akcí, která je koncipována jako kulturně-zábavní odpoledne, kdy se mohou přijít podívat nejen naši čtenáři na to, jak se tvoří noviny, seznámit se s redaktory jejich regionálního Deníku, zástupci vydavatele, ale mohou se též uvolnit a příjemně pobavit při programu, který je pro ně přichystán.

Vyhrát lze i set-top-box

O občerstvení se postará Pekárna PE-KR Bečov. Letos nás mediálně podporuje FTV Prima, proto se z Dne s Deníkem stává Prima Den s Deníkem.
„Bude-li nám přát počasí, věříme, že pro návštěvníky akce bude tento den skutečně prima. Postará se o to i rozmanitý program, složený z tanečních, pěveckých, sportovních i zajímavých dovednostních vystoupení,“ říká manažer distribuce a pořadatel Marcel Mihalik. Každý, kdo přijde, má navíc šanci vyhrát set-top-box či večeři s celebritou.

V programu se můžete těšit na zpěváky z prestižní ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, místní proslulou taneční skupinu ŠOK či velkou zajímavost, Deník vám představí revoluci v městském sportu, lidi na skákacích botách, dříve tzv. „péráky“.
Čtenář, který si koupí na akci Mostecký deník, má občerstvení zdarma.