Do projektového dne byly zapojeny všechny třídy základní školy, zvláštní školy a obě školy mateřské, tedy Sluníčko a Paraplíčko.

Metodička prevence připravila pro děti pestrý program plný aktivit, názorných ukázek, nových poznatků ze světa ochrany zdraví nejen o prázdninách, ale i za mimořádných událostí. Každá třída měla svůj harmonogram vhodně sestavený podle věku a během dopoledne žáci procházeli jednotlivými stanovišti.

I když všechny vstupy byly pro děti koncipované zábavnou formou, nejvíce se pobavily a odreagovaly hrou na bubny, při DrumCircle, tedy skupinovém bubnování. Během dopoledne se u bubnů vystřídala celá škola.

Cílem programu je rozvíjet kreativitu a smysl pro týmovou práci. Na projektovém dni se představili také hasiči a městská policie.