I když jsou Braňany u Mostu starobylou vesnicí, památek jí zůstalo velmi málo. Kostel nechali před šedesáti lety odstřelit komunisté, takže cokoliv historického má pro místní patrioty velkou cenu. Není proto divu, že v poslední době se pozornost soustředila na kapli v areálu braňanského hřbitova. Přesně na dušičky, ve středu 2. listopadu, se u kaple sešlo malé shromáždění, aby rekonstruovaný interiér slavnostně otevřelo. „O historii kaple nemáme moc informací. Víme jen, že byla vysvěcena svatému Vincenci roku 1896,“ sdělil starosta Petr Škanta.

Kaple se hřbitovem patří obci. Vnitřek sakrální stavby byl dlouhá léta zchátralý a téměř prázdný. Uvnitř byly staré sedačky z kina. Nyní jsou v upravené kapli nové dřevěné lavice, oltářní stůl, kříž a dveře. „Je hezká, teď jsem tam koukla,“ řekla jedna z prvních návštěvnic, která přišla zapálit svíčku na hrob a vyslechla hudební vystoupení žákyň z braňanské základní školy.

Z renovace interiéru kaple měl radost také kněz Marcin Saj. „Jsem rád, že ji můžu požehnat,“ řekl během ceremoniálu, kdy se s věřícími pomodlil za lidi pohřbené kolem kaple. Díky obnově se v ní budou moci konat bohoslužby. Pozitivních změn se dočkají i pozůstalí.

„Do budoucna máme v plánu kompletní rekonstrukci celého hřbitova, včetně fasády kaple a bývalé márnice. V současné době je připravena studie,“ uvedl starosta.

Vítaná pomoc

Na rekonstrukci kaple se výrazně podílela věznice Nové Sedlo na Žatecku, kterou obec oslovila. V rámci vězeňského truhlářského kroužku odsouzení vyrobili hlavní vybavení. Podle ředitele věznice Miroslava Špalka to může pomoci ukázat české vězně v lepším světle, než jak o nich smýšlí velká část veřejnosti. „Dokáží vytvořit i smysluplné věci, které přetrvají. Tohle po nich zůstane,“ upozornil ředitel nad lavicemi, které vypadají jako od řemeslníků z 19. století. Kroužek vše vyrobil v rámci zájmové činnosti a za odměnu dostal od obce nářadí do dílny.

„Podobné lavice, ale v trochu jiném provedení, jsme už dříve dělali pro obec Čeradice. Ale protože tam je kaple podstatně větší, tak pro Braňany jsme museli rozměry a tvar přizpůsobit místnímu prostoru,“ poznamenal vychovatel a vedoucí truhlářské dílny Josef Michl. Dřevěné prvky pro kapli vytvořili pod jeho vedením nevyučení truhláři, protože profesionálů je nedostatek. „Mnohdy je ale lepší, když to dělá osoba nevyučená, která má zájem se něco naučit, než někdo vyučený bez zájmu,“ dodal Michl.

Otevření kaple se zúčastnil i František Kutzler, který se zabývá historií Braňan, napsal tři publikace o rodné vesnici a má doma tisíce fotografií zachycující život v obci a její proměnu. Na poslední chvíli se mu kdysi podařilo zachránit také několik desítek záběrů odstřelu braňanského kostela na návsi, kde je dnes park. Fotky patřily rodině, která prodávala dům a s rodinným albem měly zmizet ze světa. Badatel tehdy našel snímky v papírových pytlích připravených na odvoz do sběru. „Komunističtí pohlaváři z Braňan chtěli kostel zbourat už v padesátých letech, ale napoprvé jim to nepovolili. Odstřel se jim podařilo prosadit až v roce 1961. Je to škoda,“ uvedl braňanský badatel.

Kostel sv. Dionýsa byl ze 17. století a začal upadat od roku 1945 po poválečném odsunu německého obyvatelstva. Před likvidací byl údajně vykraden. Naštěstí se zachovaly kaple. Ta druhá, zasvěcená svatému Antonínu Paduánskému, která stojí v nedaleké osadě Kaňkov, jež spadá pod obec Braňany.

Obec Braňany

Má přibližně 1 200 obyvatel. Leží 5 kilometrů od Mostu mezi kopci Kaňkov a Červený vrch a hnědouhelným velkolomem. Většina lidí žije v zateplených obecních činžácích.

Na obec i důl je pěkná vyhlídka ze svahu nad zahrádkami, kde stojí malá rozhledna a altán s informacemi o obci, historii a těžbě. Po těžbě má vzniknout u obce jezero o rozloze přes 900 hektarů (jezero Most má přes 300) a s hloubkou přes 100 metrů.

Braňany jsou poprvé písemně zmíněny ve 13. století. Pod Červeným vrchem stála tvrz Červený Dvůr.

Název Braňany je údajně odvozen od slova „brána“, protože starobylá ves ležící u údolní cesty z Mostu do Bíliny tvořila mezi kopci přirozenou bránu.