15. března 1939 Mostecko už dávno patřilo jako součást župy Sudety pod správu nacistického Německa. I přesto byl zábor zbylého území Československa, ke kterému došlo přesně před 80 lety, pro místní Čechy i Němce významnou událostí. Svědčí o tom články z místních novin nebo zápisy z kronik.

V předvečer události vyrazily do ulic německé bojůvky, které nikoho z Čechů nešetřily. Reagovaly tak na štvavé články z novin, které popisovaly události v Bratislavě a okolí a vinily z nich Čechy. Čarodějnický kotel Česko – Slovensko, Šest českých bombových útoků v Bratislavě, Německé vesnice plamenech – to jsou palcové titulky, které pro místní Němce hovořily jasnou řečí.

„V Mostě se přibližně od 21 hodin až do noci konala demonstrace neznámých osob proti Čechům,“ píše v knize Dějiny města Mostu v datech autor Radek Petržilka. Češi, kteří v Sudetech z různých důvodů po záboru pohraničí na podzim 1938 zůstali, přišli k újmě nejen na zdraví, ale také na majetku. Demonstranti totiž neváhali vtrhnout do domů nebo bytů a zdemolovat jejich vybavení.

„Vytloukli okna, bezbranné lidi zmlátili způsobem bestiálním. Takto postiženy byly obce Dolní Litvínov, Kopisty, Záluží, Souš, Lom nebo Libkovice. Louka byla jako zázrakem této hrůzy ušetřena,“ píše se v kronice Louky u Litvínova.

Češku natřeli dehtem

Kronika obce Obrnice popisuje, že jednu zdejší Češku řádící německý živel svlékl do půl těla a natřel dehtem. „Žádný lékař ji nesměl ošetřit. Nakonec pomohl doktor Ocásek,“ sděluje zápis. V následujících dnech pak někteří čeští obyvatelé Mostu po radnici požadovali náhradu škod a město jim na návrh tehdejšího starosty Aloise Otta částečně vyhovělo.

Mostecko má s událostmi kolem 15. března 1939 ještě jedno pouto. Tím je činnost agenta Paula Thümmela, známého pod šifrou A54. Původní profesí pekař nejenže už 8. února 1936 odeslal z pošty v Mostě dopis československé zpravodajské službě s nabídkou spolupráce, ale v únoru roku 1939 přijel do Turnova, kde se setkal s jedním ze zpravodajských důstojníků a v autě, cestou do Prahy, varoval před obsazením Československa 15. března.

Umožnil tak únik zpravodajské skupiny pod vedením plukovníka Moravce do exilu. Thümmel působil jako tzv. dvojitý agent, vystupoval pod řadou krycích jmen a měl rozsáhlou agenturní síť v celém pohraničí. Později byl odhalen a zadržen gestapem. Byl převezen do Terezína a zde ho údajně 20. dubna 1945 zastřelili.