I starosta Jiří Mooz jezdí na traktůrku a udržuje obec čistou. „Když sem někdo přijede a pochválí to, tak tím hodně potěší,“ svěřuje se.

Brandov je hodně zapadlý kout v Krušných horách. Co vás tu drží?
Jsem místní rodák a mám k naší obci vřelý vztah. V žádném případě bych ji neopustil. Starostou jsem patnáctým rokem a za tu dobu jsme dokázali udělat spoustu věcí. Jsem rád, že zastupitelstvo je schopno domluvit se na všech podstatných věcech, které vedou k vylepšení stavu naší obce.

Zdroj: DeníkJaké výhody i nevýhody skýtá život v obci na zalesněném okraji okresu?
Předností je prostředí, ve kterém žijeme. Jsme obec, která je relativně klidná a pohodová. Z pozice starosty jsem tedy spokojen. Jsme malá obec, dnes máme 255 trvale žijících obyvatel, ale i dvě stovky rekreantů, kteří se u nás zdržují celoročně. Tady vidím trošku nevýhodu, co se týče daňových příjmů. S tím se ale potýkají všechny malé obce v příhraničí i jinde v republice. Daně jsou pro nás jediným příjmem, se kterým musíme vyjít. Rekreanty vítáme, ale na druhou stranu z nich kromě poplatku za svoz odpadu nic nemáme. Musíme s tím umět pracovat.

Má tu život ještě nějaký handicap?
Je tu horší dostupnost lékařské péče, i když máme obvodního lékaře, který dojíždí do obce jednou týdně. U nakupování se to však výrazně zlepšilo. Dřív jsme byli odkázáni na obchody v Litvínově a Mostě, pak se ale otevřela možnost nakupovat v Německu, v příhraničním městě Olbernhau, kde máme do čtyř kilometrů čtyři obchodní řetězce, což je skvělé. V podstatě všichni naši obyvatelé a návštěvníci obce jsou za pět minut v jakémkoliv obchodě.

Jste malá obec, ale máte dobrovolné hasiče. Je to nutnost?
Pro nás je to velmi důležitá bezpečnostní složka, byť je náš sbor v nejnižší, pětkové kategorii. Přesto je pro nás zásadní, jelikož jsme nejdál od Litvínova, jsme poslední odloučená obec na česko-německých hranicích. Po vyhlášení poplachu naši dobrovolní hasiči zamíří na místo, do dojezdu profesionálních hasičů ho zajistí a případně se podílejí na likvidaci požárů a dalších událostí. Nedávno v obci hořel velmi rozsáhle dřevník a naši hasiči se samozřejmě účastnili i této likvidace požáru. Ti kluci chodí do práce a nemají moc času, ale v tomhle je na ně spolehnutí.

Silné červnové bouřky vás nepostihly?
My jsme tu skoro žádnou bouřku neměli, nás to obešlo.

Před devatenácti lety ale byly v této části Krušnohoří povodně. Udělala se od té doby nějaká opatření?
V roce 2002 zasáhly povodně náš katastr pouze v neobydlené spodní části na hraničním přechodu, kde se vylil hraniční potok. Poté tam došlo k rozsáhlým úpravám koryta a stěn a od té doby je klid.

Obec BrandovObec BrandovZdroj: reprofoto

Přes Brandov jezdí do Olbernhau autobusová linka. Pomohla cestovnímu ruchu?
Jsem moc rád, že se nám před lety podařilo s odborem dopravy krajského úřadu domluvit toto propojení s německou částí Krušnohoří. Cestujících přibývá a nejsou to jen obyvatelé hor, ale linku využívají zejména lidé z Mostu a Litvínova. Vidíme, že vyrážejí za nákupy docela často i ve větším počtu. Linku se naučili využívat také němečtí občané pro cesty do Litvínova.

Kdyby se chtěl někdo přijet podívat na Brandov, co byste mu doporučil?
Dominantou naší obce je historický kostel, který máme ve velmi pěkném a udržovaném stavu. Pak tu jsou samozřejmě cyklotrasy a turistické cesty, které nás propojují s okolními obcemi a Německem. Kdo se k nám vydá, může si zvolit vlastní okruh a strávit tu příjemné chvíle.

Najde turista v Brandově nějakou hospodu či obchůdek?
Po určité odmlce se nám letos opět podařilo otevřít obchod, byť pouze dopoledne. Je užitečný hlavně pro seniory, kteří nejsou mobilní a mohou si nakoupit v obci základní potraviny. Jsme rádi, že jsme našli zájemce o provoz obchodu. Prostory jsme pronajali za korunový nájem a ještě financujeme topnou sezonu. Co se týče restaurací, v obci jsou v provozu dvě. Zastavila je covidová doba, ale teď se pomalu rozjíždějí a začínají se postupně plnit.

Buduje si obec nějaké vlastní zázemí pro setkávání?
Kromě obecního úřadu, kde máme zrekonstruovanou knihovnu, se nám podařilo před šesti lety zahájit rekonstrukci budovy bývalé školy, která byla opuštěna více než před čtyřiceti lety. Celý rozlehlý objekt postupně dáváme do stavu, aby se dal využívat jako volnočasové centrum s kulturním zázemím a službami pro obyvatele. Z bývalého kina, které už nebylo funkční, jsme udělali kulturní sál, do kterého se vejde přes sto lidí. Je to velmi pěkné a hodně využívané místo, kde se pořádají různé akce a zábavy. Součástí budovy je také obchod.

Co ještě zbývá v budově udělat?
Máme ještě k dispozici celé horní patro, kde budeme budoucí využití upřesňovat. Původně jsme uvažovali, že bychom tam zřídili byty pro naše obyvatele. V obci máme tři bytové domy, kde je dvanáct zaplněných bytových jednotek, ale zatím nemáme více zájemců s požadavky na bydlení v bytech. U nás občané chtějí bydlet ve svých domech s velkým prostorem.

Máte v obci volné pozemky pro výstavbu rodinných domů nebo chat?
Řídíme se územním plánem, na jehož základě jsme začali před šesti lety budovat v místní části Kolonie novou ulici. Ve velmi krátké době se nám podařilo prodat díky enormnímu zájmu všech sedmnáct parcel a na čtrnácti z nich už lidé bydlí v rodinných domech, nebo je postupně dokončují. Výstavbu jsme podmínili trvalým bydlením, takže získáme minimálně padesát trvalých obyvatel, čímž se nám zvedne daňová výtěžnost a to je další pozitivum.

Budete někdy nabízet další pozemky pro domky?
Z pozice obecního úřadu jsme výstavbu ukončili. Není možno dál stavět, protože kapacitně jsme na hraně s vodovodním řadem a se zásobováním pitnou vodou. Spotřeba narůstá a obec je závislá na svém prameništi. Když byla velká sucha, museli jsme to řešit omezením, aby lidi vodou zbytečně neplýtvali. Není to snadné, když je boom bazénů.

Co vám dělá naopak radost?
Že máme obec po zásadních rekonstrukcích. Podařilo se nám obec kompletně plynofikovat v souvislosti s výstavbou hraniční předávací stanice plynovodu. Máme i rekonstruovaný vodovodní řad a položené asfaltové povrchy ve všech ulicích včetně hlavní komunikace. V obci je také nainstalováno úsporné veřejné osvětlení a kamerový systém. Dělali jsme to proto, aby se nám tu dobře žilo.

A co vás čeká letos?
Letos chceme vystavět tři dětské koutky s herními prvky, protože v posledních letech přibývá malých dětí.

Je něco, co obec tíží?
I nás tíží odpadové hospodářství. Je finančně dost náročné. Obecní rozpočet je kolem pěti milionů, z toho odpadové hospodářství stojí každoročně půl milionu. Snažíme se ale životní prostředí zlepšovat, a proto jsme nakoupili kontejnery na bioodpad, hlavně na svoz posekané trávy. Chceme tyto služby dále vylepšovat, i když víme, že se zvýší náklady. V plánu máme zajistit nádoby na tříděný odpad k jednotlivým objektům.

Jak v obci ožívá společenské dění, když se teď zase můžou lidi sdružovat?
Po rozvolnění jsme 6. června připravili pro děti dětský den na fotbalovém hřišti. Bylo plno, i když jsme tomu nedělali velkou reklamu. Tady je zvykem, že rekreanté si přivezou na obecní akce příbuzné nebo známé, ale my jsme štědří ke všem dětem a rádi do nich investujeme. Proto podporujeme i sportovní klub SK Krušnohoří, který obnovil v Brandově tradici fotbalu a věnuje se dětem.

Co chystáte za akce na léto?
Než byl covid, měli jsme pevný program. Minimálně jednou za měsíc se něco dělo. Během covidu se ale vše utlumilo a vyčkávali jsme, co bude dál. Teď jsme na léto připraveni. Na 24. července chystáme fotbalové přátelské utkání s Novou Vsí v Horách, 31. července pořádá Spolek žen dobrodružnou cestu za pokladem, 7. srpna bychom chtěli uskutečnit „Vodní hrátky a soutěže na místním rybníku“, na 21. srpna představení Docela velkého divadla Litvínov a poslední sobotu v srpnu uspořádáme přátelské utkání staré gardy Brandova a Mostu na počest Jozefa Mitošinky. To už je tradice.

Zajímavosti z Brandova

Sport
Na podzim 2019 byl založen spolek SK Krušnohoří, který podporuje sportování a pohybové aktivity dětí, mládeže i dospělých v Krušnohoří na Mostecku, a to na obou stranách česko-německé hranice. Letošní kemp se uskuteční 16. až 20. srpna v Brandově. Mladé fotbalisty vedou trenéři Jan Štefko a Petr Mareš.

Počasí
Brandov má v horách dobrou polohu. Místní tvrdí, že srážek je méně a slunečných dní víc než v okolí. Také mlhy tu nejsou jako jinde. Když je mlha na Nové Vsi směrem do Kateřiny, tak v Brandově obvykle hlásí jasno.

Historie
První záznam o Brandovu je z roku 1549. Do poloviny 19. století patřila obec k panství Červený Hrádek. V obci se těžilo kamenné uhlí (antracit), které se vozilo lanovou dráhou do úpravny v německém Olbernhau. Díky rozvoji dolů měl Brandov před 1. světovou válkou skoro tři tisíce obyvatel. Po roce 1921 hornictví upadalo a po roce 1945 už nebylo co těžit a nebyli ani havíři. Po odsunu německého obyvatelstva se Brandov skoro vylidnil. Pět let po válce měl necelé čtyři stovky obyvatel.