V Základní škole a Mateřské škole Braňany proběhne zápis prvňáčků v pondělí 10. dubna od 13 do 17 hodin. V současné době obec i škola řeší zkvalitnění dopravní obslužnosti. Vedení školy vyšlo vstříc dohodě zastupitelstev Braňan a Mariánských Radčic a obec Braňany zahrnula Mariánské Radčice do spádové oblasti své školy.

V praxi to znamená, že žáci z Radčic, jejichž rodiče o to požádali svého starostu, začnou od 1. září docházet do braňanské školy. Rodiče si od toho slibují bezproblémovou devítiletou docházku. „V současné době v braňanské škole probíhají přípravné práce, abychom nové žáky mohli přivítat," sdělil ředitel školy Petr Kratochvíl.