Starosta Braňan Vlastimil Krupka má nyní na stole dokument s názvem EIA, jehož obsahem jsou například posudky na dopad životního prostředí. Ještě pár dní k němu mohou obyvatelé obce i zainteresované podniky vyjádřit své připomínky. „Pak dojde k vyhodnocení, vyjádří se k němu zastupitelstvo," říká Vlastimil Krupka.

Na dveře mu prý neklepou žádní zarytí odpůrci těžby. „Lidé se o to zajímali zejména na začátku. Teď už jsou dobře informovaní a vědí, že je dobývání bentonitu nijak neomezí," doplňuje Krupka s tím, že k lomu povede zvláštní cesta, aby vozy neprojížděly po obecní komunikaci, zároveň dojde k vytvoření valu proti hluku.

Jako pozitivum bere i délku těžby. „Bavili jsme se se zástupci Keramostu o co nejrychlejším způsobu. Původně jsme počítali s pěti lety, nově je vše přepracované na dobu trvání jeden rok až pět let. Vše se ale zvládne za rok."

Po schválení EIA bude následovat zpracování POPD, tedy plánu otvírky, přípravy a dobývání. Poté už nebude těžbě nic stát v cestě. Přesto ještě není její start vyloženě na spadnutí. „I podle jednání s Keramostem předpokládám, že pokud vše půjde dobře, začne se do dvou let," míní Vlastimil Krupka.

Vznikne les a rodinné domky

Každé vytěžené území by následně mělo projít rekultivací. Výjimkou nebude ani plocha u Braňan. „Zastupitelstvo si od Keramostu vyžádalo několik možných variant rekultivace a nakonec se přiklonilo k zalesnění. Ve hře byla i vodní nádrž, ale ta je nedaleko. Vytvářet další nám přišlo zbytečné," vysvětluje Krupka. Vysazeno by mělo být kolem 13 tisíc stromů.

Těžba navíc podle platných zákonů umožní obci její rozšíření. Až stroje bentonit vytěží, přestane platit chráněné ložiskové území. „Počítáme tam se vznikem 24 parcel pro rodinné domy. Už máme zpracovanou i studii. Bez vytěžení by něco takového bylo vzhledem k ochraně pozemků nemožné," dodává Krupka.