Kritikům plánové těžby stavebního kamene se podařilo shromáždit 357 podpisů potřebných k vyhlášení lidového hlasování. Deníku to sdělil zmocněnec přípravného výboru Zdeněk Přibyl. „Kámen by se těžil v blízkosti rodinných domů, a to je pro nás nepřípustné. Životní prostředí na území obce je navíc dlouhodobě zatížené těžbou uhlí,“ dodal.

Výbor získal podpisy během dvou dnů. Podle Přibyla návrh chtělo podpořit víc lidí, ale výbor upřednostnil rychlé předání obci, aby příprava na hlasování mohla začít. Výbor doporučil pro referendum termín 2. září, protože souběh s červnovými volbami do Evropského parlamentu by se nestihl a o letních prázdninách bude řada voličů na dovolené mimo obec.

Obec Braňany, v pozadí Červený vrch, kde chtějí Severočeské doly těžit stavební kámen.
Severočeské doly chtějí vytěžit bývalou sopku u Braňan. Narazily na odpor lidí

Braňany mají 1 200 obyvatel, z nichž zhruba 980 má oprávnění volit. Podle zákona může v obcích do 3 000 obyvatel žádat přípravný výbor o konání místního referenda, pokud návrh podpořilo svým podpisem alespoň 30 procent oprávněných osob.

Výbor podal návrh v pátek 10. května. Nyní běží patnáctidenní lhůta, kdy obecní úřad návrh posuzuje podle zákona. Pokud v dokumentu s podpisovými archy nenajde vady, musí po uplynutí lhůty neprodleně písemně vyrozumět zmocněnce. Pokud bude návrh obsahovat nesprávné či neúplné údaje, úřad vyzve zmocněnce, aby nedostatky odstranil.

Návrh na místní referendum v Braňanech. Zdroj: přípravný výborNávrh na místní referendum v Braňanech. Zdroj: přípravný výborZdroj: Deník/Martin Vokurka

Bezvadný návrh přípravného výboru pak musí rada obce předložit zastupitelstvu, které rozhodne o vyhlášení referenda. To by se muselo konat nejpozději do 90 dnů od vyhlášení. Výsledek hlasování bude pro orgány obce závazný. Pokud by zastupitelstvo referendum nevyhlásilo, přípravný výbor se může domáhat ochrany u soudu.

Návrhu předcházela petice proti kamenolomu, kterou podepsaly stovky lidí. Výbor předá petici zastupitelstvu na veřejném zasedání, které se koná v úterý 21. května od 18. hodin.

Severočeské doly podaly koncem dubna návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, aby mohly kámen na Červeném vrchu těžit. Zastupitelstvo o tomto návrhu rozhodne 21. května. V případě jeho schválení začne úřední řízení, v němž různé instituce a odborníci budou záměr přezkoumávat.

Přípravným výborem navržená otázka pro referendum zní: „Má obec Braňany při výkonu své samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků (zejména z titulu schvalování územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka pozemků), aby ZABRÁNILA těžbě kamene v oblasti Braňany – Červený vrch?“

Podle krajského úřadu by se jednalo o zásadní změnu s možnými závažnými problémy v oblasti ochrany přírody a veřejného zdraví, a proto bude nutné posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 ale nejsou podle úřadu ohroženy. Kopistská výsypka, nejbližší EVL, by byla od kamenolomu vzdálena pět kilometrů.

Záměr budoucího otevření kamenolomu na Červeném vrchu a následné rekultivace firma nedávno představila obyvatelům obce na veřejném jednání. Odpůrci těžby kamene se obávají hluku, prachu, nárůstu automobilové dopravy, změny rázu krajiny a ohrožení zdrojů vody.

Obec Braňany, v pozadí Červený vrch, kde chtějí Severočeské doly těžit stavební kámen.Obec Braňany, v pozadí Červený vrch, kde chtějí Severočeské doly těžit stavební kámen.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Firma garantuje ochranná opatření a spolupráci s obcí, která by měla z kamenolomu roční příjem ve výši zhruba tři miliony korun po dobu třiceti let. Životnost lomu se plánuje na léta 2027 až 2057. Severočeské doly potřebují kámen pro své uhelné lomy a část materiálu chtějí prodávat na liniové stavby, aby zisk investovaly do rekultivací.

Vedení dolů upozornilo, že stavebního kamene začíná být v ČR nedostatek a do 10 let hrozí tomuto sektoru krize, protože současné kamenolomy přestávají kapacitně stačit, budou postupně zanikat a zatím za ně není náhrada.

Ilustrační snímek.
Úřad práce vyšle pracovníky přímo na ČSA, odcházející dostanou vysoké odstupné

Červený vrch, kde se kámen (znělec) kdysi těžil, je podle firmy pro těžbu vhodným územím, protože leží vedle uhelného lomu s veškerou potřebnou infrastrukturou a nelimituje ho tolik zákonných překážek a střetů zájmů ve srovnání s případnými otvírkami nových ložisek v Ústeckém kraji.

Podle firmy by se žádný vytěžený kámen přes obec Braňany nedopravoval a po skončení těžby by vznikla z kamenelomu atraktivní rekreační oblast, jejíž výslednou podobu by svými návrhy ovlivnili obyvatelé obce. Chráněné ložisko kamene se nachází na pozemcích obce, které by si firma pro těžbu pronajala. Zbylé pozemky vlastní Severočeské doly a menší část podnik Lesy ČR.

Mohlo by vás zajímat: Musím se s tím smířit, říká horník z dolu ČSA. Přijde o vysněný velkostroj

Zdroj: Martin Vokurka