„Objekty budou zdemolovány, suterénní prostory zasypány inertním materiálem a celý prostor bude upraven zeminou a zatravněn," sdělila mluvčí radnice Alena Sedláčková.

Oba paneláky, které jsou již bez nájemníků, budou zdemolovány do úrovně 0,5 metru pod terén.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12,9 milionu korun bez DPH. Konečná cena bude po soutěži firem zřejmě nižší. Mostu také pomůže pětimilionová dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou Chánov šokoval (duben 2016). Video: Deník

Radnice předpokládá, že smlouvu s firmou uzavře v říjnu a staveniště předá do jednoho týdne od nabytí účinnosti smlouvy. Práce by pak měly začít do jednoho týdne od předání staveniště a trvat čtyři měsíce. Vítěz zakázky si bude moci najmout subdodavatele. Nabídky firem radnice vyhodnotí 14. září. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Vítěz zakázky musí splnit i zvláštní podmínku v sociální oblasti. Musí během prací v Chánově prokazatelně zaměstnávat minimálně jednu osobu z řad dlouhodobě nezaměstnaných vedených úřadem práce, nebo musí prokázat, že to v posledních třech letech udělal při podobné zakázce.

Kvůli možné zimní přestávce se počítá s tím, že realizace prací skončí až v březnu 2017.