Přestože názor kraje zrušení částí vyhlášek nezvrátí, představitelé Varnsdorfu i Litvínova jej přivítali. Litvínov chce řešit, jak sporné části vyhlášky sladit s ústavním právem.

NENÍ PROTI SLUŠNÝM LIDEM

„V této věci je metodickým rádcem Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který k dané věci zatím nezaujal konkrétní stanovisko. Až poté budeme moci všechny informace vyhodnotit a navrhnout další postup,“ přibližuje další kroky starostka Litvínova. Potřebu vyhlášky hájí i v dalších městech v Ústeckém kraji, kde už několik let platí.

„Je potřeba si uvědomit, že vyhláška není proti slušným lidem. Jde hlavně o možnost obce zasahovat ve vlastní obci při rušení nočního klidu. Pokud se lidé chovají slušně, nemusí mít přeci s vyhláškou problém,“ uvedl ústecký hejtman Oldřich Bubeníček, který je zároveň starostou Bíliny na Teplicku.

„Není možné, aby někdo takovýmto způsobem zasahoval do práv obce starat se o dodržování pořádku na jejím území. Zákaz vysedávání na zídkách, na zemi či na schodech u domů obce vyhlásily kvůli častému stěžování si místních obyvatel na hluk,“ uvedl náměstek hejtmana Klika.

VYHLÁŠKU UPRAVÍME

Rušením vyhlášek se na svém zasedání chce zabývat také rada kraje. Podle Ústavního soudu by na jeho nález měla reagovat i další města mající podobné vyhlášky a zrušit je.

Zcela padnout nechtějí nechat svou vyhlášku ani ve Varnsdorfu, kde připravují její nové znění tak, aby vyhovovalo nálezu Ústavního soudu.

„Budeme konkrétnější. V původní vyhlášce jsou konkrétní lokality, kde je zákaz pití alkoholu. V nové vyhlášce budou vyjmenovaná i místa, kde bude zakázáno posedávání na zídkách nebo schodech,“ vysvětluje varnsdorfský starosta Stanislav Horáček.

Varnsdorf svou vyhlášku vydal v roce 2012, Litvínov totožnou o rok později. Zakazovaly sedět jinde, než na zařízeních k tomu určených, tedy například na schodech, obrubnících, zídkách a podobně.

Soud uvedl, že sezení samo o sobě veřejný pořádek nenarušuje. „K tomu by bylo potřeba dalšího kvalifikovaného jednání,“ uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Města argumentovala například tím, že lidé posedávají na obrubnících směrem do silnice či přímo na silnici a ohrožují bezpečnost silničního provozu. Tato jednání je však podle soudu možné postihovat jako přestupky už teď.