Litvínované si nyní mohou zapůjčit na šest let 200 kompostérů o objemu 400 litrů a 100 kompostérů o objemu 1 000 litrů. Po uplynutí smluvní lhůty město nájemci kompostér daruje.

„Podmínkou je mít kompostér umístěn na oploceném vlastním či soukromém pozemku a užívat jej k danému účelu,“ uvedla mluvčí radnice Jitka Pavlíková.

O nádoby lze žádat na odboru nakládání s majetkem města v budově radnice na náměstí Míru.