Oba včera skončili v okresním kole na prvních dvou místech a 9. června se utkají se severočeskou špičkou na ústecké univerzitě. Třetí, příčku obsadila Kristýna Kučerová ze ZŠ Hora Svaté Kateřiny. Žáci 6. a 7. ročníků a jejich vrstevníci z víceletých gymnázií soutěžili na 16. ZŠ v Mostě. Organizátorem olympiády byl Dům dětí a mládeže v Mostě, jehož přírodovědné oddělení sdružuje padesát mladých biologů. Soutěžící řešili deset teoretických úloh a poznávali patnáct druhů rostlin a živočichů. Při laboratorní práci museli popsat strukturu slepičího vejce. Několik bývalých účastníků olympiády z Mostecka kdysi postoupilo do celostátního kola, nyní studují biologii na vysokých školách.